Rijksmonumenten

De Rijksoverheid kan rijksmonumenten aanwijzen. Deze worden opgenomen in het Rijksmonumentenregister. In dit register staat informatie van alle rijksmonumenten van Nederland. Rijksmonumenten zijn staan ook op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart