Immaterieel erfgoed aanmelden

Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Voorbeelden zijn volksfeesten, tradities, rituelen, dialecten, bijzondere kennis van de natuur, oude ambachten en gebruiken. Immaterieel erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven.

Houdt u zich bezig met een immaterieel erfgoed? Dien dan een verzoek in voor bijschrijving in het gemeentelijk erfgoed- en monumentenregister.

Voorwaarden

 • U of uw groep is beoefenaar van het immaterieel erfgoed en beschouwt het van bijzondere waarde en onmisbaar voor de gemeenschap
 • Het immaterieel erfgoed wordt uitgevoerd door inwoners in de gemeente
 • De invulling van het erfgoed moet specifiek voor de gemeente zijn
 • U zet zich actief in voor het levend houden van het erfgoed
 • Het erfgoed is dynamisch, mag met de tijd mee veranderen en wordt van generatie op generatie overgedragen
 • Het onderwerp valt onder de definitie van immaterieel erfgoed uit de erfgoedverordening.

Bijzonderheden

 • Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de Erfgoedcommissie om advies als een in behandeling wordt genomen
 • Wordt het immaterieel erfgoed erkend en bijgeschreven in het gemeentelijk erfgoedregister? Dan kunt u ook een voordracht doen bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De gemeente steunt deze voordracht.

Aanvraag

Vermeld in uw aanvraag:

 • naam van het immaterieel erfgoed
 • beschrijf kort het immaterieel erfgoed:
  • de geschiedenis
  • waarom het van bijzondere waarde is
  • wie zijn de beoefenaars of betrokkenen
  • waar en hoe het wordt beoefend

Stuur deze bijlage(n) mee (indien van toepassing):

 • beeld- en/of geluidsmateriaal, krantenartikelen, literatuur, websites of rapporten.

U logt in met DigiD.

Immaterieel erfgoed aanmelden »