Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere mensen worden begraven. Vaak zijn dit 2 of 3 personen die geen familieband met elkaar hebben en gebeurt op volgorde van begraven. Nabestaanden krijgen het graf niet zelf op naam en kunnen daarom niet bepalen in welk graf de overledene wordt begraven en wie er verder in het graf begraven wordt.

Een algemeen graf blijft 10 jaar bestaan. Een algemeen kindergraf (voor kinderen tot 12 jaar) blijft 20 jaar bestaan. Het verlengen van de periode is niet mogelijk.

Kosten

Algemeen graf voor 10 jaar

  • Begraven overledene van 12 jaar en ouder € 560 en
  • Onderhoud begraafplaats € 500
  • Toeslag voor begraven op zaterdag € 326

Algemeen kindergraf voor 20 jaar

  • Begraven overledene tot 1 jaar € 167 of
  • Begraven overledene van 1 tot 12 jaar € 298 en
  • Onderhoud begraafplaats € 783
  • Toeslag voor begraven op zaterdag € 326

U betaalt het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur.

Bijzonderheden

Gedenkteken

Omdat algemene graven gedeeld worden met meerdere personen, zijn er strenge regels voor het plaatsen van een gedenkteken. Wilt u een monument, grafsteen, grafmonument of sierurn op het graf plaatsen, dan is hiervoor toestemming nodig.

Beplanting op het graf

Op een graf mogen potplanten, bloemen in vazen, losse bloemen of klein blijvende planten geplaatst worden. De beplanting mag het zicht op een ander gedenkteken niet belemmeren.

Losse voorwerpen op het graf

Losse voorwerpen mogen op het graf geplaatst worden, als ze maar niet schadelijk of gevaarlijk zijn. De begraafplaats is niet aansprakelijk voor het kapotgaan of zoekraken van losse voorwerpen.

Ruimen van het graf

Na de periode van 10 jaar wordt een algemeen graf leeggemaakt. De stoffelijke resten worden herbegraven op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats. U kunt na deze periode de stoffelijke resten van een dierbare tegen betaling ook op de begraafplaats of ergens anders opnieuw laten begraven.