Particulier graf kopen

Op de begraafplaatsen van de gemeente kunt u een particulier graf (ook wel eigen graf of een familiegraf genoemd)kopen. De eigenaar (rechthebbende) bepaalt wie in het graf begraven wordt. Wilt u een particulier graf kopen?

U kunt kiezen uit:

 • een zandgraf: de kist wordt dan direct in de grond begraven.
 • een keldergraf: de kist wordt in een (gemetselde of betonnen) kelder in de grond begraven.

U kunt ook kiezen voor een urnengraf of urnennis. De urn wordt in een zandgraf of in een nis geplaatst.

Eigenaar van het graf

Het recht op een grafruimte wordt aan 1 iemand uitgegeven. Dit is de rechthebbende. Deze persoon bepaalt wie in de grafruimte wordt bijgezet.

De rechthebbende moet:

 • voor grafbedekking zorgen
 • het onderhoudsrecht betalen
 • ervoor zorgen dat de begraafplaats de laatste adresgegevens heeft

Rechthebbende voor bepaalde tijd

Zandgraven worden voor 10, 20, 30 of 40 jaar uitgegeven. Keldergraven worden voor minimaal 20 jaar uitgegeven. Het recht op een graf voor bepaalde tijd eindigt als de looptijd afloopt. De rechthebbende kan:

Zandgraf, keldergraf of kindergrafU betaalt:

 • voor het begraven, het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten van de begraafplaats
 • een toeslag van € 326 voor een begrafenis op zaterdag
 • het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur 

Berekening totale kosten (begraven, grafrecht en onderhoud begraafplaats)

Soort graf Tarief
Zandgraf
 • Uitgifte voor 10 jaar € 3.407
 • Uitgifte voor 20 jaar € 5.647
 • Uitgifte voor 30 jaar € 7.887
 • Uitgifte voor 40 jaar € 10.127
Keldergraf
 • Uitgifte voor 20 jaar € 10.249
Kindergraf (tot 1 jaar)
 • Uitgifte voor 10 jaar € 2.098
 • Uitgifte voor 20 jaar € 3.878
 • Uitgifte voor 30 jaar € 5.658
 • Uitgifte voor 40 jaar € 7.438
Kindergraf (1 tot 12 jaar)
 • Uitgifte voor 10 jaar € 2.381
 • Uitgifte voor 20 jaar € 4.161
 • Uitgifte voor 30 jaar € 5.941
 • Uitgifte voor 40 jaar € 7.721

Zandgraf, keldergraf of kindergraf

Grafrecht met 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar verlengen.

Gedenkteken

Een persoonlijk gedenkteken op een graf is voor nabestaanden vaak belangrijk als herinnering aan de overledene. Wilt u een monument, grafsteen, grafmonument of sierurn op het graf plaatsen, dan is hiervoor toestemming nodig.

Beplanting op het graf

Op een graf mogen potplanten, bloemen in vazen, losse bloemen of klein blijvende planten geplaatst worden. De beplanting mag het zicht op een ander gedenkteken niet belemmeren.

Losse voorwerpen op het graf

Losse voorwerpen mogen op het graf geplaatst worden, als ze maar niet schadelijk of gevaarlijk zijn. De begraafplaats is niet aansprakelijk voor het kapotgaan of zoekraken van losse voorwerpen.