Overlijden aangeven

Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u ook aangifte doen. Aangifte van overlijden doet u in de plaats waar de persoon is overleden. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Maak een afspraak »

Kosten

Geen.

U betaalt wel voor een overlijdensakte.

Meenemen

Als u zelf aangifte doet van overlijden, neemt u het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs van uzelf.
  • B-envelop (dit is een envelop voor het CBS met een formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld).
  • Verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts.
  • Als er sprake is van ontleding: een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium.
  • Trouwboekje voor de bijwerking van gegevens over het overlijden (niet verplicht).