Benoeming tot gasttrouwambtenaar

Voltrekt u als gasttrouwambtenaar een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt u benoemd tot gasttrouwambtenaar voor 1 dag. U levert hiervoor een aantal benodigde documenten in.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Het zaaknummer. Deze heeft u ontvangen van het bruidspaar
  • Datum voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Gegevens van het bruidspaar

► Bent u eerder beëdigd als trouwambtenaar, dan stuurt u mee:

  • Kopie van de beëdigingsakte
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden of een verklaring van de gemeente waar u werkt. Het aanvraagformulier voor deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente.
  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart

► Bent u niet eerder beëdigd als trouwambtenaar, dan stuurt u mee:

  • Verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden. Het aanvraagformulier voor deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. 
  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart
  • Origineel uittreksel BRP. Deze stuurt u per post naar de gemeente t.a.v. Burgerlijke Stand, Postbus 13, 2400 AA  Alphen aan den Rijn. Dit uittreksel is nodig voor beëdiging bij de rechtbank. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van beëdiging. Bent u inwoner van gemeente Alphen aan den Rijn, dan regelen wij voor u het uittreksel.

U logt in met DigiD.

Benoeming aanvragen »