Melding openbare ruimte

Plekken die we allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken, noemen we openbare ruimte. Vindt u dat er iets niet in orde is, doe dan een melding openbare ruimte.

Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een verzakte stoep, een kapot speeltoestel, gevonden fiets, zwerfafval, volle prullenbakken, of een dood dier in het water.

Melding doen »

Riool verstopt of wateroverlast

Bepaal eerst of de verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein zit.

Ongedierte zoals ratten, muizen of wespen

De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond.

Hoog gras of vragen over snoeiwerk, onkruidbestrijding ?

Veel onderhoud aan de openbare ruimte wordt in vaste rondes en op vaste data gedaan. Wij wijken hier alleen vanaf bij een gevaarlijke situatie.

Gevaarlijke bomen of takken

Bomen of takken die op doorgaande wegen voor gevaarlijke situaties zorgen.

Spoedgeval of gevaarlijke situatie

Bel dan met telefoonnummer14 0172, ook na kantoortijden en in het weekend.