Maaien

Gazons zijn om te spelen, te recreëren en te gebruiken. Bermen bestaan uit ruw gras, bloemen en kruiden en hebben een meer natuurlijke uitstraling.

De bermen in Alphen aan den Rijn staan in de zomer vol mooie bloemen. Ook andere grasstroken hebben een rijk gevarieerde flora. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden. Het tijdstip van maaien, het maaibeleid, is daarbij van belang.

Het gebruik, de verkeersveiligheid en weersomstandigheden bepalen hoe vaak er wordt gemaaid

Gazons

  • Afhankelijk van het weer worden:
    • grasgazons ongeveer 20x per jaar gemaaid
    • grasgazons met bollen ongeveer 14x per jaar gemaaid
  • Staan er narcissen of andere bloembollen? Dan maaien we pas als het loof is afgestorven (ongeveer half juni). Dit kan er soms best slordig uit zien, maar dit is noodzakelijk om de bloemen ook het volgend jaar weer goed te kunnen laten groeien en bloeien.

Bermen

Er zijn verschillende soorten bermen in de gemeente. We maaien deze bermen op verschillende manieren en op verschillende momenten. Dit verschilt per soort berm. We maaien in juni/juli en september/oktober. Sommige bermen maaien we 1 keer. Andere 2 keer.

Op de pagina over soorten bermen geven we een uitleg van de verschillende soorten bermen en wanneer we deze maaien. Hier staat ook een uitleg over de reden waarom we op die momenten maaien. 

Bij elke maaibeurt maaien we altijd een deel van de bermen. Dit verschilt per soort berm. Het ziet er misschien rommelig of slordig uit, maar dit doen we voor de dieren en insecten. Ze kunnen zich dan terugtrekken in hun leefgebied. Anders zouden er minder dieren en insecten overblijven. 

Natuurvriendelijke oevers

Deze worden 1x per jaar gemaaid (deels zomer, deels najaar). Voor het behoud en bescherming van de flora en fauna maaien we niet alle oevers tegelijk.

Beschermde dieren en planten

Vóór de maaiwerkzaamheden wordt door de maaiers een flora en fauna inventarisatie gedaan. Dit is om schade en/of verstoring aan broedende vogels en beschermde dieren en planten zoveel mogelijk te voorkomen.