Groen en bomen

Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid.