Bomenfonds

De gemeente zorgt ervoor dat ieder jaar alle gemeentelijke en particuliere (potentieel) beschermwaardige bomen vakkundig worden gecontroleerd. Heeft de boom onderhoud nodig, dan is dat de taak van de eigenaar van de boom. 

Bent u eigenaar van een (potentieel) beschermwaardige boom? Dan moet u voor de boom zorgen. Doet u dit niet en zorgt dit voor (letsel)schade? Als eigenaar of beheerder kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Wilt u praktische of financiële ondersteuning bij het beheer van uw boom? Dan kunt u misschien gebruik maken van het Bomenfonds. Denk bijvoorbeeld aan groeiplaatsverbeteringen of het laten onderzoeken van gebreken.

Dit fonds kan ook worden gebruikt om gemeentelijke (potentieel) beschermwaardige bomen in stand te houden of nieuwe aan te planten.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een geregistreerde beschermwaardige boom. Dit kunt u kadastraal aantonen.
  • Om hulp te krijgen uit het bomenfonds moet de gemeente een inspectie aan uw boom hebben uitgevoerd. Na deze inspectie krijgt u advies over welke werkzaamheden er eventueel nodig zijn.
  • Als eigenaar van de beschermwaardige boom geeft u schriftelijk toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de boom.

Aanvraag

Voor advies belt u met 14 0172 of u stuurt een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.