Soorten bermen

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn bestaan verschillende soorten bermen. Hierin leven vele soorten planten, bloemen, dieren en insecten. We maaien de bermen op verschillende momenten.

 • Grasbermen
  • 1e maaibeurt: juni, zodat ze niet te hoog worden en de bloemen ruimte houden. 
  • 2e maaibeurt: september/oktober om het aanwezige gras nog voor de winter terug te zetten. 
 • Soortenrijke bloemenbermen 
  • 1e maaibeurt: juli, zodat de aanwezige bloemen hun zaden laten vallen en volgend jaar opnieuw bloeien. 
  • 2e maaibeurt: september/oktober, om het aanwezige gras nog voor de winter terug te zetten. 
 • Zeer soortenrijke bloemenbermen
  • 1 maaibeurt: september/oktober: om de aanwezige bloemen zo min mogelijk te verstoren.
 • Ruigte/verruigde bermen en rietbermen
  • 1e maaibeurt: juni plaats om te voorkomen dat ze te hoog worden. 
  • 2e maaibeurt: september/oktober, om de planten voor de winter zo ver mogelijk terug te zetten. 
 • Soortenrijke oeverbermen 
  • 1 maaibeurt: september/oktober, omdat oeverkruiden vaak laat in het jaar bloeien. Zo kunnen de oeverplanten hun zaden laten vallen en volgend jaar weer bloeien. 
 • Structuurbermen (belangrijke schuilplaatsen voor allerlei kleine dieren)
  • 1e maaibeurt: juni 
  • 2e maaibeurt: september/oktober 
 • Singels en zoombermen 
  • 1 maaibeurt: september/oktober: want deze bermen bevatten weinig kruidachtige planten. 
 • Patrijzenberm (schuilplaatsen voor patrijzen) 
  • 1 maaibeurt: september/oktober: dan maaien we de berm wordt voor 50%. 
   Er is 1 patrijzenberm in de gemeente aanwezig. Dit is een berm aan het Cees Erkelenspad in het patrijzenrijke gebied ten noordoosten van Benthuizen.