Snoeien van gemeentelijke bomen

In Alphen aan den Rijn staan ongeveer 48.000 gemeentelijke bomen. Om deze bomen gezond en veilig te houden, worden de meeste bomen elke 3 jaar gecontroleerd. We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Als het nodig is, wordt er gesnoeid. Bekijk de bomenkaart.

Worden alle bomen gesnoeid?

Alleen bomen met gebreken en afwijkend beeld worden gesnoeid. De controle vindt plaats van juli tot en met december. Hierna wordt bepaald welke bomen worden gesnoeid.

Er zijn bomen die altijd worden teruggesnoeid:

  • Leibomen (bijv. linde) elk jaar teruggesnoeid. Dit zijn bomen waarvan de takken in een bepaalde horizontale richting geleid worden.
  • Gekandelaberde bomen (bijv. treurwilgen of platanen) worden om de 3 tot 5 jaar teruggesnoeid. Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven. 

Wet natuurbescherming

Bomen kunnen het hele jaar gesnoeid worden. Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen en is de kans het grootst dat er broedende vogels zijn. Ook dan worden bomen gesnoeid. Medewerkers die snoeien zijn in het bezit van een certificaat wet natuurbescherming. Zij controleren de boom eerst. Is er een nest aanwezig in de boom, dan wordt op een later tijdstip gesnoeid.

Wanneer wordt er gesnoeid?

Snoeien wordt vooral gedaan om de groei van bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter doorrijhoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we tot 4,5 meter (doorrijhoogte van bussen en vrachtwagens). Bij overlast van bomen snoeit de gemeente in de volgende gevallen:

  • als er een gevaarlijke situatie is.
  • wanneer takken te laag hangen op fiets- en voetpaden, wegen en pleinen.
  • als takken tegen een gevel aanslaan.
  • als afgebroken takken of dode takken die dikker zijn dan 4 cm en langer dan 1 meter nog in de boom hangen.
  • takken die hinderlijk over particuliere tuinen hangen. De takken worden gesnoeid. Bomen worden niet getopt of ingekort.
Welke bomen worden extra gecontroleerd?

Er zijn bomen die ieder jaar worden gecontroleerd. Dat zijn bijvoorbeeld bomen van mindere kwaliteit, met een ziekte of aantasting en al onze essen omdat ze ziek kunnen zijn (essentaksterfte). Of bomen langs autowegen, voetgangerszones of parkeerplaatsen. Grote oude bomen en beschermwaardige bomen worden ook extra gecontroleerd. Het kan dus voorkomen dat we ook buiten de genoemde gebieden snoeien.

Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit de gemeente.

Melding doen »