U wilt hulp aanbieden

Als u hulp wilt aanbieden, kijk dan op onderstaande websites voor meer informatie.

Ik heb zakken met kleding, waar kan die brengen?

De Kledingbank Groene Hart verzamelt alle kleding. Deze kleding is voor alle mensen met een laag inkomen bedoeld en dus niet alleen voor Oekraïners. 

Ik heb andere soorten spullen, waar kan ik die brengen?

Uw spullen kunt u brengen bij De Kringloop.

Stichting Kringloop Alphen (locaties Alphen aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk)
Kringloopwinkel Boskoop

Er zijn ook lokale initiatieven. De gemeente zamelt zelf geen spullen in. 

U wilt woonruimte aanbieden

In onze gemeente zijn een aantal locaties aangewezen als opvanglocaties. Wilt u woonruimte beschikbaar stellen? Leest u eerst hieronder naar wat voor soort woonruimte we op zoek zijn. Heeft u beschikbare woonruimte, laat dit ons dan weten via vluchtelingen@alphenaandenrijn.nl.

Naar wat voor soort particuliere woonruimte is de gemeente vooral op zoek?

Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom (airbnb-locatie, bed & breakfast en vakantiewoning), zodat vluchtelingen daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

Hoe kan ik (vakantie)woning of kamer beschikbaar stellen?

U kunt woonruimte aanbieden in regio Hollands Midden via vluchtelingen@alphenaandenrijn.nl. Gemeenten zijn vooral op zoek naar zelfstandige woonruimten, zoals airbnb of vakantiewoningen.

Kijkt de gemeente of de particuliere woonruimte echt veilig zijn voor vluchtelingen?

We doen er alles aan om Oekraïense vluchtelingen veilig op te vangen. We gaan hiervoor in gesprek met externe partners die daar ervaring mee hebben, zoals Takecarebnb.

Hoe lang moet ik woonruimte beschikbaar stellen?

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen de website van Takecarebnb.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen woonruimte aanbied?

Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding voor het opvangen van vluchtelingen. Zolang Oekraïense vluchtelingen niet werken, krijgen ze leefgeld voor voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven via de gemeente. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf dus geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen.

Wat wordt er van mij verwacht als ik een woonruimte aanbied aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Bekijk de handige tips over het opvangen van vluchtelingen in huis op de website van Takecarebnb.

Wat als het gastgezin of de vluchteling schulden heeft?

Heeft het gastgezin of de vluchteling schulden, dan is het belangrijk dat u beiden opschrijft welke bezittingen van u en welke van de vluchteling zijn. Dit is in het belang van u allemaal.

Mocht bijvoorbeeld een deurwaarder beslag willen leggen op de inboedel, dan kunt u de lijst laten zien. Als u beiden de lijst met spullen ondertekent, heeft u in ieder geval bewijs als het onverhoopt misgaat.

Activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen

Kan ik als vrijwilliger subsidie krijgen voor mijn activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen?

Nee. Natuurlijk zijn we heel blij met alle steun die Oekraïense vluchtelingen krijgen vanuit lokale vrijwilligersinitiatieven. Maar omdat we niet alle vrijwilligers financieel kunnen ondersteunen, is besloten helemaal geen subsidie hiervoor te geven. Dat is wel zo eerlijk.