Mobiele Milieustraat in Benthuizen

Voor de duur van één jaar starten we een proef met een Mobiele Milieustraat in Benthuizen.

Wat is de Mobiele Milieustraat?

Bij de Mobiele Milieustraat kunt u terecht voor het gratis inleveren van klein grof huishoudelijk afval. Dit zijn spullen die op het Ecopark thuishoren, maar nu vaak nog bij het restafval belanden. Met de inzet van de Mobiele Milieustraat hebben de inwoners van Benthuizen een inleverpunt dichterbij en hopen we dat er zo meer waardevolle grondstoffen ingeleverd worden. U heeft geen afvalpas nodig bij de Mobiele Milieustraat.

Waar vindt u de Mobiele Milieustraat? 

Op het parkeerterrein naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 2 in Benthuizen. 

Wanneer staat de Mobiele Milieustraat er?

Elke tweede vrijdag van de maand van 9.00 uur tot 15.30 uur. De eerste keer is op 
10 mei 2024 en de laatste keer op 11 april 2025. In totaal 12 keer. Zo doen we voldoende kennis op over de inzet van de Mobiele Milieustraat en uw ervaringen met deze extra dienstverlening. 

Wat kunt u brengen? 

Klein grof huishoudelijk afval kunt u inleveren bij de Mobiele Milieustraat. Denk aan elektrische tandenborstels en andere kleine elektrische apparaten, fotolijstjes, speelgoed, (koeken)pannen, verfresten en batterijen. Als richtlijn kunt u aanhouden dat het per bezoek gaat om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval die passen in een boodschappentas. 

Wat kunt u niet brengen? 

Afval en grondstoffen die u aan huis of in de wijk kunt weggooien, kunt u niet inleveren bij de Mobiele Milieustraat. Ook grotere spullen en materialen kunt u niet inleveren bij de Mobiele Milieustraat. Groot grof huishoudelijk afval kunt u inleveren bij het Ecopark of tegen betaling laten ophalen door de gemeente. Voor meer informatie over het ophalen van groot grof afval kijkt u op website van de gemeente

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft,  kunt u die stellen aan de beheerder afval en reiniging van de gemeente. Dit kan via gemeente@alphenaandenrijn.nl of via telefoonnummer 140172. Tijdens de proefperiode houden we ook een enquête onder de inwoners van Benthuizen. Dit doen we in overleg met het Dorpsoverleg.