Nieuws van de gemeente RSS icoon

 • Resultaten onderzoek buitengebied Alphen aan den Rijn bekend

  21 oktober 2021

  Net als in de rest van Nederland, heeft ook het buitengebied van Alphen aan den Rijn te maken met veel uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied.

 • Rijvaardigheidstest voor 50-plussers

  19 oktober 2021

  Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2021 wordt in Alphen aan den Rijn weer de rijvaardigheidstest voor 50-plussers gehouden. Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen dan hun rijvaardigheid en verkeerskennis testen.

 • Houd de lijn vrij

  15 oktober 2021

  Vandaag is het de Internationale Dag van de Witte Stok. Daarom heeft de gemeente gevraagd of Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, vandaag kijkt of onze geleidelijnen rond het station en tussen het station en het centrum verbeterd kunnen worden.

 • Fietsenstalling Castellum tijdelijk gesloten

  15 oktober 2021

  Vanwege werkzaamheden gaat de fietsenstalling Castellum aan het Fossapad in Alphen aan den Rijn tijdelijk dicht. U kunt van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober niet terecht.

 • Advies over maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

  13 oktober 2021

  In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken. Deze samenwerkende overheden leggen nu een advies voor aan de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en Gedeputeerde Staten.

 • Verkoop grond Aarhof: Rechter stelt gemeente in het gelijk

  11 oktober 2021

  De gemeente hoeft de verkoop van de grond, die nodig is voor de verbouwing van de Aarhof, niet openbaar aan te besteden en er is geen sprake van staatssteun. Dat stelt de voorzieningenrechter in de uitspraak van het kort geding dat door Porta Prima was aangespannen.

 • Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn van start

  11 oktober 2021

  De regenbooggemeente Alphen aan den Rijn heeft bijgedragen aan het oprichten van de Regenboog Alliantie. Deze alliantie bestaat uit vrijwilligers vanuit de LHBTIQ-gemeenschap en mensen daarbuiten.

 • De heer G. Bruijnes ontvangt lintje

  08 oktober 2021

  De heer G. Bruijnes ontving op 8 oktober zijn lintje uit handen van burgemeester Liesbeth Spies. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • Aanpassingen om accommodaties toegankelijker te maken

  08 oktober 2021

  In het voorjaar is de toegankelijkheid van dorps- en buurthuizen, de bibliotheken en de binnenzwembaden in kaart gebracht door een gespecialiseerd bureau. Ervaringsdeskundige inwoners, die deel uitmaken van de werkgroep Toegankelijkheid, zijn daar ook bij betrokken.

 • Opgepast, kastanjeboom in aantocht

  08 oktober 2021

  Aan de Ambonstraat in Alphen aan den Rijn bouwt ontwikkelaar Bogor 60 huurappartementen. Op het bouwterrein staat een beschermwaardige kastanjeboom van ruim 70 jaar oud. De ontwikkelaar gaat deze boom verplaatsen.

 • BOA’s en toezichthouders krijgen ervaringstraining

  07 oktober 2021

  Deze week is de Week van de Toegankelijkheid. Nu we er weer meer op uit kunnen, willen we dat iedereen dat kan. De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in), koepelorganisatie en landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte.

 • Leiden marathon

  07 oktober 2021

  Op zondag 10 oktober is de Leiden Marathon. Deze marathon en halve marathon gaan ook door verschillende dorpen van de gemeente Alphen aan den Rijn. De lopers gaan door Groenendijk en over de Rijndijk en via de Hondsdijk en de Dorpsstraat door Koudekerk aan den Rijn via Hoogmade terug naar Leiden. Hier kunt u vertraging in het verkeer door ondervinden.

 • Nieuwe ontwikkelingen verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp

  07 oktober 2021

  Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de te nemen verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp. Daarbij is aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of er nog zaken geoptimaliseerd konden worden.

 • Coming out day!

  07 oktober 2021

  Maandag 11 oktober is het Coming Out Day. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat iemand openlijk voor zijn/haar/diens seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: de coming out.

 • Verlenging subsidieregeling groene en klimaatvriendelijke tuin en dak

  06 oktober 2021

  Goed nieuws: Gemeente Alphen aan den Rijn verlengt de subsidieregeling voor een groene en klimaatvriendelijke tuin en dak.

 • Kasteel Metaal in top 5 meeste zonnepanelen op dak

  05 oktober 2021

  Wereldwijd neemt de vraag naar energie sterk toe. Daarnaast is het noodzakelijk om van fossiele brandstoffen over te schakelen op duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 terug te dringen en opwarming tegen te gaan. In deze energietransitie is zonne-energie een van de oplossingen.

 • Schutsluis in Alphen aan den Rijn afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer

  05 oktober 2021

  Van dinsdag 19 oktober (07.00 uur) tot dinsdag 26 oktober (16.00 uur) is de Schutsluis in Alphen aan den Rijn afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

 • Keersluis in Alphen aan den Rijn afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer

  05 oktober 2021

  Van dinsdag 12 oktober (07.00 uur) tot dinsdag 19 oktober (16.00 uur) is de Keersluis in Alphen aan den Rijn afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

 • Eikenlaan in Hazerswoude-Dorp afgesloten voor alle verkeer

  05 oktober 2021

  Van woensdag 19 oktober (07.00 uur) tot vrijdag 9 november (16.00 uur) is de Eikenlaan in Hazerswoude-Dorp afgesloten voor alle verkeer voor het maken van alle huisaansluitingen op de riolering.

 • Werkzaamheden rondom het Aarplein

  04 oktober 2021

  Op 4 oktober 2021 start aannemer Rietveld met de aanleg van een tijdelijke voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Vest om de veiligheid daar te optimaliseren.

 • Vanaf dit weekend vier prikbussen in gemeente Alphen aan den Rijn

  01 oktober 2021

  In totaal zijn er 4 prikbussen in onze gemeente, namelijk in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Hazerswoude-Rijndijk.

 • Resultaten onderzoek Koningin Julianabrug eind oktober 2021 bekend

  01 oktober 2021

  De onderzoeken, zoals betonboringen en metingen, zijn grotendeels uitgevoerd, maar nog niet alle resultaten van de metingen zijn bekend. De oplossingsrichtingen voor het definitieve herstel van onderdelen van de brug worden eind oktober 2021 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Energiebesparing voor Vereniging van Eigenaren

  30 september 2021

  Bent u bestuurder of beheerder van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Wilt u duurzaam onderhoud en renoveren combineren met energiebesparende maatregelen? Of bent u bewoner van een VvE en wilt u duurzamer gaan wonen?

 • Herstelde brug Loeteweg wordt teruggeplaatst

  29 september 2021

  Eerder is de bovenbouw van de ophaalbrug op de Loeteweg in Hazerswoude-Dorp zwaar beschadigd. Deze is destijds verwijderd. De gerestaureerde brug wordt op 18 en 19 oktober terug geplaatst.

 • Lokale ondernemers gezocht voor innovatiegroep warmtetransitie

  29 september 2021

  Gemeente Alphen aan den Rijn, de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) zijn op zoek naar lokale ondernemers die willen helpen om de warmtetransitie (de overgang van aardgas naar duurzame warmtebronnen) in onze gemeente te versnellen.

 • #Altijdfit-ambassadeur Liesbeth Beeks: 'Ouders spelen een grote rol'

  28 september 2021

  Elke maand kiest de huidige ambassadeur voor de #Altijdfit-campagne een opvolger. Adriaan Verheul heeft het stokje doorgegeven aan Liesbeth Beeks. Deze judoka en gymlerares probeert kinderen zoveel mogelijk aan te sporen om te sporten en gezond te leven.

 • Reijerskoop op 5 oktober thv. huisnummer 120 afgesloten

  28 september 2021

  Op dinsdag 5 oktober is het Reijerskoop in Boskoop ter hoogte van huisnummer 120 tussen 07.00 en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

 • Terugblik op een zinderende Nationale Sportweek 2021

  27 september 2021

  De Nationale Sportweek 2021 zit er op. De eerste waar onze gemeente hostcity (gastgemeente) was. Samen met Coevorden, Eindhoven, Lelystad en Nieuwegein. We kijken terug op een prachtige, sportieve week! Veel dank aan alle verenigingen, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 • Jan van Eycklaan in Hazerswoude-Dorp afgesloten

  27 september 2021

  Door een calamiteit aan het rioolstelsel moet de weg tussen de Jan van Eijklaan en de Zilverschoon opengebroken worden voor herstelwerk.

 • Barendstraat in Boskoop afgesloten

  27 september 2021

  Van maandag 4 oktober (07.00 uur) tot vrijdag 8 oktober (16.00 uur) is de Barendstraat in Boskoop afgesloten voor alle verkeer. Daar worden dan proefsleuven gegraven om inzicht te krijgen in de kabels en leidingen ter plekke in de grond.

 • LET OP: Verkeershinder in de regio van 1 tot en met 4 oktober

  27 september 2021

  Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland werken aan de wegen rond onze gemeente. In het weekend van 1 tot en met 4 oktober zijn er gelijktijdig werkzaamheden aan de A12, de N11 en de N207. Dat geeft helaas enige verkeershinder. Door duidelijke omleidingen proberen provincie en Rijkswaterstaat te zorgen voor zo min mogelijk vertraging. Plan uw route op van www.vanAnaarbeter.nl voor u de weg op gaat!

 • Opening toegankelijke speeltuin Veenpluis

  24 september 2021

  Op 24 september is een nieuwe speeltuin aan de Veenpluis geopend. Een speeltuin waar ook kinderen die in een rolstoel zitten kunnen spelen en bewegen.

 • Met het coronatoegangsbewijs kunnen we meer

  24 september 2021

  Morgen vervalt de 1,5 metermaatregel en gaat we een nieuwe fase van verdere versoepelingen in.

 • Alphen aan den Rijn hijst Gemeenten4GlobalGoals-vlag

  24 september 2021

  In gemeente Alphen aan den Rijn heeft wethouder Erik van Zuylen op vrijdag 24 september de Gemeenten4GlobalGoals-vlag gehesen.

 • Vijf verkenningsgebieden voor onderzoek naar aardgasvrij wonen

  21 september 2021

  De Ontwerp Transitievisie Warmte (TVW) is gereed. In dit plan beschrijft Gemeente Alphen aan den Rijn de meest geschikte, duurzame alternatieven voor aardgas in onze gemeente.

 • De heer Rob Ackx ontvangt lintje

  20 september 2021

  De heer Rob Ackx, woonachtig in Boskoop, ontving op 20 september 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). Ackx is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Nationale Sportweek van start!

  17 september 2021

  De Nationale Sportweek is van start gegaan met de 10@10 challenge. Alle leerlingen van het basisonderwijs kwamen deze dag in beweging. In 10 minuten ontdekken zij 10 verschillende sporten. De officiële start was op basisschool het Spinnewiel in Alphen aan den Rijn. Wethouder Schotanus (Sport) was erbij.

 • Vaststelling omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, Groene gemeente met lef

  14 september 2021

  Op 14 september 2021 is de omgevingsvisie vastgesteld door het college. Het wordt nu ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Deze behandelt de omgevingsvisie op 25 november van dit jaar.

 • Met de e-bakfiets naar school

  13 september 2021

  Fietsen en lopen naar school is duurzaam en gezond. Minder auto's bij de school is ook veiliger. Met kinderen op de fiets is het wel hard trappen tegen de wind in! Dat kan ook anders.

 • Grote opkomst tijdens raadsbezoek aan Rijnvicus

  13 september 2021

  Op 8 september bezochten leden van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus. De raadsleden werden bijgepraat over de ontwikkelingen die spelen rondom de Participatiewet en de dienstverlening richting onze inwoners vanuit het Serviceplein en Rijnvicus.

 • Gratis uw banden controleren tijdens de Duurzame Mobiliteitsweek

  13 september 2021

  Deze week is het perfecte moment om stil te staan bij uw over uw vervoersmiddel(en). Wist u bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de auto's in Nederland met een te lage bandenspanning rijdt? Die auto's verbruiken 2 tot 5 procent meer brandstof per jaar. Dat zorgt in Nederland jaarlijks voor 150 miljoen liter extra brandstofverbruik en 360 miljoen kilo extra C02-uitstoot.

 • Samen sporten en bewegen tijdens NOC*NSF Sportweek

  13 september 2021

  Ontdek van 17 tot en met 26 september wat sport met je doet tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. Als gemeente zijn wij trots dat wij dit jaar gastgemeente mogen zijn van dit mooie evenement. Van musicalworkshops en een snelschaaktoernooi tot suppen, zwemmen en walking korfbal. Alles komt voorbij.

 • De heer Piet Jansen ontvangt Lintje

  09 september 2021

  De heer Piet Jansen, woonachtig in de gemeente Hoogeveen, ontving op 9 september 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). Jansen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Doe mee met World Cleanup Day opschoonweek

  07 september 2021

  Op zaterdag 18 september is het weer zover: World Cleanup Day. Het doel van de World Cleanup Day? Zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen en zorgen voor een schone buurt! 

 • H. Heijermansstraat 8 en 9 september afgesloten

  31 augustus 2021

  Van 8 september (07.00 uur) tot 9 september (16.00 uur) is in Hazerswoude-Rijndijk de Herman Heijermansstraat van huisnummer 5 tot en met 17 afgesloten voor ondergrondse werkzaamheden aan kabels en leidingen voor gas, elektra en telecommunicatie.

 • Gratis e-biketraining op woensdag 22 september

  25 augustus 2021

  Een duurzaam, prettig en gezond alternatief voor de auto of scooter, voor langere afstanden, is de e-bike. Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat iedereen zo veilig mogelijk op een e-bike kan fietsen.

 • Eteck wordt warmteleverancier Planetenbuurt

  25 augustus 2021

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de Alrijne Zorggroep (ziekenhuis en verpleeghuis Oudshoorn) en Woonforte (woningcorporatie) een warmteleverancier geselecteerd voor een deel van de Planetenbuurt.

 • Coronamaatregelen: Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

  13 augustus 2021

  Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig.

 • Proeftuin natuurmarkt: praktische tips voor duurzame leefstijl 

  11 augustus 2021

  Klimaatverandering en teruglopende biodiversiteit vragen om een meer duurzame leefstijl. Maar hoe pakt u dat aan? Bezoek op zondag 29 augustus in het Prinses Irenebos de Proeftuin On Tour, een natuurmarkt boordevol inspiratie en informatie.

 • Hooftstraat onder Koningin Julianabrug vrijdagavond weer toegankelijk

  06 augustus 2021

  De Hooftstraat gaat vrijdagavond 6 augustus weer open voor verkeer. Tijdens geplande werkzaamheden aan de Julianabrug is vorige week een scheur in het fietspad ontdekt. Uit voorzorg is toen de Hooftstraat, die onder de brug door loopt, afgesloten.

 • Kleinschalige evenementen buiten mogen onder voorwaarden weer vanaf 14 augustus

  04 augustus 2021

  Het kabinet heeft het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september verlengd. Kleinschalige evenementen buiten mogen onder voorwaarden vanaf 14 augustus wel weer.

 • Nieuwe leveranciers hulpmiddelen

  03 augustus 2021

  Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en een rolstoel. Gemeente Alphen aan den Rijn regelt dat hulpmiddelenleveranciers deze diensten voor u organiseren.

 • Herstel asfalt kruising Kortsteekterweg - Treinweg

  03 augustus 2021

  Voor het herstellen van het asfalt is de kruising Kortsteekterweg - Treinweg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam op 10 en 11 augustus afgesloten.

 • Online archief

  De website van gemeente Alphen aan den Rijn wordt dagelijks digitaal gearchiveerd. Bent u op zoek naar oude informatie? Kijk dan in ons online archief.