Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent of u heeft geen geregistreerd partnerschap, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn, dan moet u het kind erkennen. Een kind erkennen kan:

  • tijdens de zwangerschap
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorteaangifte

Het erkennen van uw kind doet u aan de balie. Maakt u eerst een afspraak voordat u langskomt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

  • De man of duomoeder is 16 jaar of ouder.
  • De man of duomoeder is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • Degene die erkent moet persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning.
  • De moeder moet ook persoonlijk aanwezig zijn. Is de erkenning van een 2e of volgend kind van dezelfde ouders, dan is schriftelijke toestemming en een kopie legitimatiebewijs van de moeder voldoende.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Erkenning bij of na de geboorteaangifte

Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf toestemming geven voor de erkenning.

Achternaam kind kiezen

Bij erkenning kunt u ook de achternaam van het kind kiezen. Als ouders kiezen voor de achternaam van de man of de duomoeder dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Zie Achternaam kind kiezen

Gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Ouderlijk gezag moet u aanvragen bij de rechtbank.

Aanvraag

Het erkennen van uw kind doet u aan de balie. U maakt eerst een afspraak voordat u langskomt.

U neemt mee:

  • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders, zoals een paspoort of identiteitskaart
  • Bij een erkenning van een kind dat 12 jaar of ouder is neemt u ook het legitimatiebewijs van het kind mee. Ook moet uw kind persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis.

Afspraak maken »