Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Stappenplan huwelijk of registratie partnerschap

U wilt trouwen of uw partnerschap laten registreren. Lees in 3 stappen hoe:

1. Trouwlocatie en trouwdatum reserveren

Na reservering ontvangt u per e-mail de bevestiging, het zaaknummer van de reservering en informatie over hoe u de benodigde stukken aanlevert. 

2. Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap

  • U meldt het voornemen van het huwelijk (vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'). Dit doet u maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie. Wij adviseren om tenminste 6 weken voor het huwelijk of partnerschap uw voornemen te melden.

3. Persoonlijke wensen doorgeven

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Staat u onder curatele, dan heeft u toestemming nodig van de curator

Kosten

Een overzicht van alle kosten leest u op de pagina Kosten huwelijk of partnerregistratie.

Bijzonderheden

  • In Nederland trouwt u vanaf 1 januari 2018 automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Bent u niet in Nederland geboren of heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, neemt u dan tijdig contact op met de gemeente. Het kan zijn dat u aanvullende documenten nodig heeft om te kunnen trouwen