Inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo blijft? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit bedrag mag u vrij besteden. U heeft hier 1 keer per 12 maanden recht op.

Hoogte bedrag

De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2022 is dit:

 • € 468 voor alleenstaanden
 • € 546 voor alleenstaanden met kinderen tot 12 jaar
 • € 624 voor alleenstaanden met tenminste 1 kind in de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
 • € 624 voor gehuwden / samenwonenden
 • € 624 voor gehuwden / samenwonenden met kinderen
 • € 702 voor gehuwden / samenwonenden met tenminste 1 kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Voorwaarden

 • U woont in Alphen aan den Rijn
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U bent 21 jaar of ouder maar nog niet met pensioen.
 • Uw gemiddelde inkomen per maand was over een aaneengesloten periode van 36 maanden, niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen (spaargeld of bezittingen) is niet hoger dan u voor de bijstand mag hebben.
 • U krijgt voorlopig geen hoger inkomen.
 • U had de afgelopen 36 maanden geen recht op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of Studiefinanciering.
 • De afgelopen 12 maanden heeft u er alles aan gedaan om werk te zoeken en behouden. Zo heeft u voldaan aan de arbeids- of re-integratieplicht.

Krijgt u al inkomenstoeslag en blijft uw situatie hetzelfde? Dan kunt u deze elk jaar opnieuw aanvragen.

Aanvraag

Heeft u een vraag over de inkomenstoeslag of wilt u deze aanvragen? Belt u dan met 14 0172 (optie 1 in het telefoonmenu). Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

U heeft al een bijstandsuitkering

Dan vraagt u de toeslag online aan. U heeft hiervoor u DigiD nodig.