Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen die u verzorgt, dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Dit is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

Voorwaarden

Wilt u een mantelzorgwoning op uw eigen terrein, dan zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden:

  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal 2 personen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • U heeft meestal geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op eigen terrein. U moet wel voldoen aan het bouwbesluit. Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Of uw bouwplannen vergunningvrij zijn, checkt u online op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.
  • Om een vergunning te krijgen voor het bouwen van de mantelzorgwoning, moet u kunnen aantonen dat de woning noodzakelijk is. U heeft hiervoor een verklaring van uw huisarts of een medewerker van Tom in de Buurt nodig. Vraag deze verklaring aan voordat u gaat (ver)bouwen.
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. De woning hoeft niet te worden afgebroken, maar de keuken en/of badkamer moet wel worden verwijderd. 

Aanvraag

U belt met de gemeente via telefoonnummer 14 0172 als u meer wilt weten over het bouwen of laten plaatsen van een mantelzorgwoning bij uw woning.

Wat u verder nog moet weten
  • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning en krijgt daarom geen apart huisnummer. Wilt u toch een huisnummer? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Een mantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor uw gemeentebelastingen, toeslagen en uitkeringen. Laat u goed informeren door de betreffende instanties (bijv. Belastingdienst of SVB).