Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Kunt u in het dagelijks leven niet meer alles zelf doen, door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of ouderdom? Dan kunt u hiervoor hulp krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van uw huis, aanpassingen aan uw woning, vervoer of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel. 

Welke Wmo-hulp kunt u aanvragen

Langdurige of medische zorg

Heeft u langdurige zorg nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u wijkverpleging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dit vragen aan uw huisarts of u belt een thuiszorgorganisatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. 

U vraagt een pgb voor Wmo aan bij Tom in de buurt. Tom in de buurt bekijkt welke hulp u nodig heeft en beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget.

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf, maar de zorgaanbieder heeft wel een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld.

Eigen bijdrage betalen

Krijgt u hulp via de Wmo dan moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u per 4 weken aan het CAK. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage per periode aan de hand van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Gebruik de rekentool op de website van het CAK. Let op, dit bedrag is een inschatting!

Cliëntondersteuner

Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen (bijv. een familielid). U kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg.