Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Ook stellen wij hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Dit betekent ook dat wij u informeren over wat wij met uw gegevens doen en waarom. Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of omdat de wet dit voorschrijft. Het college van burgemeester en wethouders is (eind)verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Waar hebben wij persoonsgegevens voor nodig

Binnen de gemeente worden veel verschillende processen uitgevoerd. Voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Het gaat om de volgende processen:

Hoe komen wij aan uw gegevens

De persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft, worden gehaald uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of Kadaster.

Register van verwerkingen

De gemeente heeft een register van verwerkingen. In dit register staat: 

  • voor welke processen persoonsgegevens worden gebruikt
  • om welke persoonsgegevens het gaat
  • met welke doel de gegevens zijn verwerkt
  • hoe lang gegevens worden bewaard
  • of derden de persoonsgegevens ook ontvangen
Delen wij uw gegevens met anderen partijen?

Wij delen uw gegevens ook met andere partijen. Omdat de wet ons hiertoe kan verplichten, zoals het delen van gegevens met de Belastingdienst of politie. Maar ook als hierdoor onze dienstverlening verbeterd kan worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie. Behalve als dit noodzakelijk is om onze taken uit te voeren. Wij vragen hiervoor advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming.

Meer informatie