Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een verklaring over uw gezondheid voor uw rijbewijs. U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u:

  • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs wilt aanvragen of verlengen.
  • Een rijbewijs heeft die om medische redenen korter geldig is dan normaal. Deze vraagt u aan bij het CBR.
  • Uw groot rijbewijs wilt verlengen(categorie C, D of E). Deze vraagt u aan bij het CBR.
  • Uw buitenlands rijbewijs van buiten de Europese Unie wilt omwisselen. U leest hier meer over op de website van de RDW.

Kosten

Een gezondheidsverklaring kost:

  • 75 jaar of ouder € 44,50

Aanvraag

Online bij het CBR. U logt in met uw DigiD.

U kunt de gezondheidsverklaring ook ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Wij geven u dan de papieren gezondheidsverklaring mee. Deze vult u thuis in en stuurt deze op naar het CBR. Komt u naar het gemeentehuis, maak dan een afspraak.