Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een verklaring over uw gezondheid voor uw rijbewijs. U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u:

  • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs wilt aanvragen of verlengen
  • een rijbewijs heeft die om medische redenen korter geldig is dan normaal
  • uw groot rijbewijs wilt verlengen(categorie C, D of E). Deze vraagt u aan bij het CBR
  • uw buitenlands rijbewijs van buiten de Europese Unie wilt omwisselen. U leest hier meer over op de website van het RDW

Kosten

Een gezondheidsverklaring kost:

  • 75 jaar of ouder € 44,50
  • medische situatie € 39,30

Aanvraag

Online bij het CBR. U logt in met uw DigiD

U kunt de gezondheidsverklaring ook ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Wij geven u dan de papieren gezondheidsverklaring mee. Deze vult u thuis in en stuurt deze op naar het CBR. Komt u naar het gemeentehuis, maak dan een afspraak.