Ander onderwijs of een vrijstelling van de leerplicht

Soms is er een reden waarom een kind niet goed kan leren of zelfs niet naar school kan gaan. Een kind heeft bijvoorbeeld een bepaalde aanpak of begeleiding nodig. In dat geval kunt u een aantal dingen doen:

  • Bespreek altijd eerst met de school waar u tegenaan loopt. In veel gevallen komt u er samen met de school uit.
  • Vraag school om een zorgoverleg te organiseren rondom uw kind. 
  • Als dit onvoldoende oplevert dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. Zij helpen bij het vinden van onderwijs dat past bij uw kind. 

Wat kan de leerplichtambtenaar doen?

Soms is het beter als een kind (tijdelijk) op een andere manier onderwijs krijgt. Of kan een kind helemaal niet naar school. Dan kan de leerplichtambtenaar toestemming geven voor een andere vorm van onderwijs en kijken of er een recht op vrijstelling bestaat.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • kinderen die beter in de praktijk kunnen leren en daarom meer stage willen lopen.
  • kinderen die tijdelijk onderwijs in het buitenland gaan volgen.
  • 16- of 17-jarigen die door bijzondere omstandigheden op een andere wijze onderwijs willen volgen.
  • kinderen met lichamelijke of psychische beperkingen die daardoor een heel schooljaar of langer niet naar school kunnen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.