Ongeoorloofd schoolverzuim

Als een leerling zonder geldige reden niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. Denk bijvoorbeeld aan:

 • spijbelen
 • te laat komen
 • op vakantie gaan terwijl er nog school is 
 • niet naar school gaan terwijl een leerling nog leerplichtig bent.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim kijkt de school eerst wat er aan de hand is. De school praat hierover met de leerling en de ouders. Soms moet de school het melden bij de leerplichtambtenaar.

Verzuimmelding

De school meldt ongeoorloofd verzuim bij het DUO Verzuimloket.

Een school moet ook een melding doen bij de leerplichtambtenaar als:

 • een leerling binnen 4 weken 16 uur ongeoorloofd afwezig is.
 • een leerling direct voor of na de schoolvakantie afwezig is zonder geldige reden. Dit heet luxeverzuim.
 • een leerling meer dan 4 weken verzuimt zonder geldige reden. Dit heet langdurig relatief verzuim. De leerling wordt dan een thuiszitter genoemd.
 • een leerling minder dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is, maar de school maakt zich zorgen. De school komt dan eerst zelf in actie. Werkt dit niet? Dan meldt de school zich bij de leerplichtambtenaar. Dit heet overig verzuim. 

Wat doet de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar onderzoekt de situatie. Daarna kan de leerplichtambtenaar onder andere:

 • de school vragen om een zorgoverleg te organiseren rondom het kind.
 • de ouders (verzorgers) en leerlingen uitnodigen voor een gesprek.
 • overleggen met school en met andere deskundigen. Zoals de schoolmaatschappelijk werker of de gezinscoach, liefst samen met de ouders (verzorgers) en de leerling erbij.
 • de mogelijkheden bespreken van jeugdhulp, (school)arts of andere professional.
 • een brief (eventueel met een waarschuwing) sturen.
 • een jongere verwijzen naar HALT.
 • een melding doen bij Veilig Thuis
 • de ouders oproepen voor een verhoor en een proces-verbaal opmaken. Het kan dan zijn dat u zich moet verantwoorden bij het Openbaar Ministerie en/of de rechter. 

Is een kind 16 of 17 jaar en gaat het niet naar school? Dan kan de kinderbijslag worden stopgezet. 

Verzuimspreekuur op middelbare scholen 

We organiseren samen met de middelbare scholen verzuimspreekuren op school. De school kan kinderen met beginnend verzuim aanmelden voor een gesprek met de leerplichtambtenaar op dit verzuimspreekuur. De school kan ook de ouders (verzorgers) uitnodigen voor dit gesprek. Zo hopen we ervoor te zorgen dat een kind toch naar school blijft gaan. 

Vragen?

Heeft u vragen over ongeoorloofd schoolverzuim. Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar