Digitaliseringsvoucher midden- en kleinbedrijf

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De beschikbare subsidie is op. Heeft u de subsidie aangevraagd, dan ontvangt u binnen 4 weken een reactie. Heeft u nog vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op. 

Over de subsidie

Bent u als ondernemer gevestigd in gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor uw digitaliseringsvraagstukken. Bijvoorbeeld voor het starten van online verkoopactiviteiten via een webshop, het verbeteren van uw online vindbaarheid, zichtbaarheid en cyberveiligheid. 

De totale beschikbare subsidie is € 90.000. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget op is.

Hoe werkt het

 • U kunt tussen € 1.000 en € 1.500 subsidie krijgen voor uw bedrijf
 • U kunt maximaal 1 keer gebruikmaken van deze regeling
 • Bent u Zzp'er, dan kunt u geen geen gebruik maken van de subsidie
 • De financiële hulp is maximaal 50% van de totale kosten van de aangeleverde offerte(s), exclusief btw. Dit betekent dat uw aangeleverde offerte minimaal € 2.000 exclusief btw bedraagt.
Voorwaarden
 • Uw bedrijf is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem
 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers
 • U laat de werkzaamheden uitvoeren door een bedrijf uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem. Lukt dit niet (door bijvoorbeeld speciale expertise), dan moet dit bedrijf gevestigd zijn in de provincie Zuid-Holland
 • U vraagt de subsidie aan voordat de werkzaamheden van start gaan
 • U stuurt ons een offerte toe van werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. In de offerte staan de werkzaamheden uitgebreid omschreven
 • De activiteiten zijn uiterlijk 1 april 2024 afgerond
 • Uw organisatie mag in de afgelopen 3 kalenderjaren niet meer staatsteun ontvangen hebben dan in de regels voor staatsteun staat. De steun vanuit coronaregelingen van het Rijk (zoals Tozo, NOW, TONK) tellen niet mee

Nadat het project is afgerond, moet u de subsidie aan ons verantwoorden. Dit doet u binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden of uiterlijk 1 mei 2024. Hiervoor stuurt u een betaalbewijs van de factuur en een kort verslag van de resultaten. Daarna wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Let op: De subsidie is niet bedoeld voor:

 • kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend
 • verrekenbare btw
 • directe promotie- en marketingactiviteiten
 • trainingen en cursussen
 • representatiekosten
 • interne loonkosten
 • administratieve en financiële sancties en boetes

Bekijk de regeling via Overheid.nl.