Digitaliseringsvoucher midden- en kleinbedrijf

Bent u een ondernemer en gevestigd in gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor financiële ondersteuning bij uw digitaliseringsvraagstukken. 

Voordat u de subsidie bij ons aanvraagt, moet u deelnemen aan 1 van de masterclasses van Boost Your Digital Business. U leest op de website www.boostyourdigitalbusiness.nl wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u zich kunt inschrijven.

Na deelname ontvangt u een voucher. Met deze voucher kunt u subsidie aanvragen voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld: het starten van online verkoopactiviteiten via een webshop of het verbeteren van uw online vindbaarheid en online zichtbaarheid.

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 1.500 per onderneming. De financiële ondersteuning is maximaal 50% van de totale kosten van de aangeleverde offerte(s), exclusief BTW. Dit betekent dat uw aangeleverde offerte minimaal € 2.000, exclusief btw bedraagt.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem.
 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Zzp-ers zijn uitgesloten van deze regeling.
 • U kunt aantonen dat de onderneming heeft deelgenomen aan 1 van de bijeenkomsten vanuit de MKB-deal “Boost Your Digital Business”
 • U vraagt de subsidie aan vóór aanvang van de activiteiten op basis van een offerte.
 • De offerte bevat een uitgebreide beschrijving van alle uit te voeren werkzaamheden.
 • U voert de activiteiten uit binnen 12 weken nadat de subsidie is ontvangen en rond dit binnen 6 maanden af.

Na afloop van het project moet u de subsidie verantwoorden. Hiervoor stuurt u o.a. een betaalbewijs van de factuur en een kort verslag van de resultaten. Op basis van de verantwoording wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Bijzonderheden

 • De totale beschikbare subsidie is € 90.000 en stopt als het op is.
 • De opdracht voor uit te voeren werkzaamheden wordt verstrekt aan een digitaliseringsleverancier (onderneming) gevestigd in de Rijn- en Veenstreek. Als dat niet mogelijk is een onderneming gevestigd in de provincie Zuid-Holland.
 • Ondernemers kunnen maximaal eenmaal gebruik maken van de regeling.
 • De subsidie is niet bedoeld voor: verrekenbare btw, kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend, directe promotie& marketingactiviteiten, trainingen & cursussen, representatiekosten, interne loonkosten, administratieve en financiële sancties en boetes.
 • Een organisatie mag in de afgelopen 3 kalender jaren niet meer staatsteun krijgen dan in de regels staat (de ‘de-minimisverordening’). De steun die u mogelijk heeft gekregen vanuit de coronaregelingen van het Rijk (zoals Tozo, NOW, TONK) vallen hier niet onder.

Aanvraag

Vermeld in uw aanvraag:

 • IBAN nummer en tenaamstelling van rekeningnummer.
 • Registratienummer Kamer van Koophandel.
 • Start en einddatum activiteiten.
 • Gewenst subsidiebedrag en totale investering.
 • Naam en vestigingsgemeente van digitaliseringsleverancier.
 • Welke bijeenkomst van het ‘Boost Your Digital Business programma’ u heeft deelgenomen.
 • Welke digitaliseringsmaatregelen u neemt en hoe dit bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming.
 • Of u in de afgelopen 3 jaar subsidie of staatsteun heeft ontvangen en vermeld het totaalbedrag (indien van toepassing)

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • Offerte(s) van de digitaliseringsleverancier met een beschrijving van de werkzaamheden.
 • Kopie bankafschrift of kopie bankpas met IBAN-nummer en naam.

U logt in met eHerkenning

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

De verdeling van de beschikbare subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het budget op is.

Informatie over de-minimis/staatsteun vindt u op de website Europa decentraal.