Subsidie Impuls Jongerencultuur 2023-2024

Vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur, en cultureel erfgoed, kunnen de subsidie Impuls Jongerencultuur aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten om jongeren uit onze gemeente enthousiast te maken voor cultuur. Het gaat om activiteiten voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar oud. Dit mogen nieuwe activiteiten en een aanvulling op bestaande activiteiten zijn. De activiteiten richten zich op de belevingswereld en wensen van de jongeren uit onze gemeente. 

De subsidie kan voor 1 jaar of voor 2 jaar zijn. Het maximale subsidiebedrag dat u kunt aanvragen is: 

 • voor organisaties € 30.000
 • voor samenwerkingsverbanden € 50.000

We willen graag een zo veel mogelijk verschillende soorten aanvragen en activiteiten ontvangen. Als er meerdere aanvragen voor eenzelfde soort activiteit binnenkomen, kunnen we beslissen om hier een keuze uit te maken. Wij kunnen uw aanvraag om die reden afwijzen. 

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden, zoals: 

 • De activiteiten zijn bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar. 
 • Uw vrijwilligersorganisatie en professionele organisatie houdt zich bezig met kunst en cultuur, en cultureel erfgoed.
 • De activiteiten zijn nieuw en/of aanvullend aan bestaande activiteiten. Niet voor het voortzetten van bestaand aanbod.
 • De subsidieaanvraag is voor het jaar 2023 (1 jarige subsidie) of voor de periode 2023–2024 (2 jarige subsidie).
 • De verantwoording vindt achteraf plaats met een inhoudelijke rapportage en financieel inzicht. 

Aanvraag

Stuur uw volledige aanvraag vóór 24 juli 2023 naar ons toe. Dit gaat zo: 

Vraag de subsidie per e-mail aan. Stuur zo snel mogelijk een mail naar cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl. U krijgt vervolgens van ons een formulier. Vul het formulier volledig is. Stuur het ingevulde formulier via de mail of via de post naar ons terug. Dit formulier ontvangen wij voor 24 juli 2023 van u. 

Is uw organisatie nog niet bij ons bekend? Dan vragen wij om naast het ingevulde aanvraagformulier ook de volgende gegevens op te sturen:

 • een bankafschrift waarbij het rekeningnummer zichtbaar is.
 • de balans van de laatste dag van het voorgaande boekjaar.
 • de stand van het eigen vermogen en het vreemd vermogen op het moment van de aanvraag.
 • een recente opgave van de bestuurssamenstelling.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Stuur een e-mail naar info@khabbaz.nl

Vermeld op uw aanvraag alle info die noodzakelijk is om de aanvraag in behandeling te nemen. 

Termijn

U ontvangt in de eerste week van september 2023 bericht. Als u de subsidie krijgt, ontvangt u het bedrag ook in september 2023. Gaat het om een tweejarige aanvraag? Dan krijgt u het 2e bedrag eind januari 2024. 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. Hier leest u ook meer over in onze brief over de beslissing. 

Uitbetaling en bedragen

In 2023 en 2024 is een bedrag van € 294.700 per jaar beschikbaar. Dit bedrag verdelen we onder zoveel mogelijk initiatieven en activiteiten. Krijgen we meer aanvragen binnen dan het beschikbare bedrag? We passen een verdeelsleutel toe. Dit werkt zo:

Voor subsidieaanvragen van € 2.500 of minder geldt geen verdeelsleutel. We kennen deze bedragen na beoordeling toe. Als eerste worden subsidies onder de € 2.500 opgeteld en van het beschikbare bedrag van € 294.700 afgehaald. Daarna wordt uitgerekend hoe het resterende beschikbare bedrag zich verhoudt ten opzichte van de aangevraagde subsidies. Dit percentage brengen we in mindering op de overige, hogere aanvragen. 

Bijvoorbeeld:

Er wordt in 2023 voor € 400.000 aangevraagd. Daarvan is een bedrag van € 25.000 voor aanvragen onder de € 2.500. Dan blijft € 375.000 aan andere aanvragen over. Maar er is € 294.700 beschikbaar. € 25.000 wordt toegekend. Een bedrag van € 269.700 blijft over voor de overige aanvragen. Hiervoor gebruiken we de verdeelsleutel. De percentageberekening wordt dan: € 269.700:€ 375.000 = 72%

Heeft u € 30.000 aangevraagd? Dan ontvangt u vervolgens dus 72% van de aanvraag. Dit is € 21.600. Voor een aanvraag van € 5.000 ontvangt u binnen dit rekenvoorbeeld € 3.600.