Subsidie Impuls Jongerencultuur 2023-2024

Deze subsidie kan niet meer worden aangevraagd.

Vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur en cultureel erfgoed, konden tot juli 2023 de subsidie ‘Impuls Jongerencultuur’ aanvragen. Deze subsidie was bedoeld voor activiteiten om jongeren uit onze gemeente enthousiast te maken voor cultuur.

De verantwoording vindt achteraf plaats met een inhoudelijke rapportage en financieel inzicht. Dat is bij de 2-jarige subsidie in het eerste kwartaal van 2025.