Subsidie Kunst en Cultuur 2024

Houdt uw professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie zich bezighoudt met kunst en cultuur? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor 1 jaar. Deze structurele subsidie is bedoeld voor het creëren van openbaar toegankelijk aanbod van kunst en cultuurbeoefening en beleving. Uw organisatie of instelling is binnen onze gemeente actief met:

 • het organiseren van lessen, optredens, concerten, lezingen en exposities en het produceren en uitvoeren van theater- en filmvoorstellingen
 • het faciliteren van de hierboven genoemde activiteiten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een podium
 • het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie
 • het bevorderen van kunst- en cultuureducatie, discussie en bewustwording over kunst en cultuur.

Een vrijwilligersinstelling kan maximaal € 10.000 aanvragen. U vraagt uw subsidie aan voor 1 juli 2023. De subsidie is voor het jaar 2024.

Let op: met onderstaand formulier doet u alleen een melding. Na uw melding sturen wij u informatie toe. U kunt de aanvraag dan afronden. Dit doet u vóór 1 juli 2023.

 • U vraagt aan namens uw organisatie of instelling.
 • U bent een professionele instelling of vrijwilligersinstelling.
 • U doet de aanvraag voor 1 juli 2023. De subsidie is voor het jaar 2024.
 • U kunt niet meer subsidie ontvangen, dan het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd.
 • Voor een eenjarige subsidie zijn de activiteiten innovatief. Ze kunnen structureel worden. De activiteit is uiterlijk gestart begin 2024.
 • Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld. In de verleningsbrief staan de voorwaarden die van toepassing zijn.
 • Voor subsidies van meer dan € 5.000 stuurt u voor 1 april 2025 een verantwoording in.

De beoordelingseisen en de uitleg van de regeling leest u in de subsidieregeling (Overheid.nl).

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Voor 2023 en 2024 is jaarlijks € 73.067 beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties en € 216.905 voor professionele organisaties. 

Na aftrek van de toegekende 4-jarige subsidies is voor 2024 nog een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar voor eenjarige subsidies. 
Wanneer u eerder een eenjarige subsidie kreeg dan betekent dit niet dat u deze automatisch dit jaar ook zult krijgen.

U kunt aanmelden tussen 1 juni en 1 juli 2023. Vermeld op uw melding:

 • Organisatie en contactgegevens
 • Contactpersoon 
 • KvK- en IBAN nummer
 • Gewenst subsidie en bedrag
 • Rechtsvorm
 • Leden van het bestuur/Raad van toezicht
 • Type organisatie 

Bent u particulier? Log in met DigiD. Dan bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de subsidie. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning niveau 2.

Melding aanvraag Kunst en cultuursubsidie »

Wat gebeurt er na uw aanmelding

U ontvangt van ons een e-mail waarin wij u om documenten en aanvullende informatie vragen. Het gaat om de volgende zaken: 

 • Een activiteitenplan. Dit plan bevat een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, en de doelstellingen en resultaten die u met de subsidie nastreeft. 
 • Ingevulde vragenlijst. Hierin omschrijft u hoe u voldoet aan de gestelde eisen. 
 • Een begroting van baten en lasten over het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • Een balans van de laatste dag van het voorgaand boekjaar.

Aanvullende bijlagen voor professionele organisaties: 

 • publiciteitsplan of beschrijving marketingstrategie
 • plan van aanpak 3 culturele gedragscodes. U beschrijft hierin op welke wijze u de volgende codes toepast in uw organisatie: de governance code cultuur, fair practice code en code diversiteit & inclusie. 

Mail uw definitieve aanvraag met alle bijlagen vóór 1 juli 2023 naar: cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als alle benodigde bijlagen zijn ontvangen.

U ontvangt vóór 1 november 2023 een reactie.

De Kunst- en cultuursubsidies worden vanaf 2023 volgens een nieuwe regeling toegekend. Aan toekenning van subsidie in voorgaande jaren kunt u geen rechten ontlenen.