1 jarige subsidie kunst en cultuur 2025

Werkt u bij u een professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie? En houdt u zich bezig met kunst en cultuur? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor 1 jarige activiteiten in 2025. De bedoeling van deze subsidie is het creëren van bereikbaar aanbod van activiteiten in de kunst en cultuur.

Uw organisatie is in onze gemeente bezig met 1 of meerdere van de volgende activiteiten:

 • het organiseren van lessen, optredens, concerten, lezingen en exposities. Het maken en uitvoeren van voorstellingen van theater en film.
 • het mogelijk maken van deze activiteiten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een podium.
 • ervoor zorgen dat mensen meedoen aan kunst en cultuur.
 • ervoor zorgen dat mensen worden onderwezen in en over kunst en cultuur.
 • ervoor zorgen dat er er uitwisseling en/of debat plaatsvindt over kunst en cultuur.

Een vrijwilligersorganisatie kan maximaal € 10.000 aanvragen.

Let op! zo vraagt u de subsidie aan:

 1. Vul onderstaand formulier uiterlijk op 14 juni 2024 in. Hiermee meldt u de aanvraag aan. Daarna sturen wij u de aanvraagformulieren toe.
 2. Het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen stuurt u uiterlijk op 30 juni 2024 per e-mail naar cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl.

 • U vraagt subsidie aan namens uw organisatie of instelling.
 • U werkt bij een professionele organisatie of vrijwilligersorganisatie.
 • U meldt de aanvraag uiterlijk op 14 juni 2024 aan en u stuurt het aanvraagformulier uiterlijk op 30 juni 2024 in. De subsidie is voor het jaar 2025.
 • Wij behandelen de aanvraag alleen als alle benodigde bijlagen op tijd zijn ontvangen.
 • U ontvangt niet meer subsidie, dan het aangevraagde subsidiebedrag.
 • Voor een subsidie van 1 jaar zijn de activiteiten structureel. Eenmalige activiteiten kunnen binnen deze regeling geen subsidie krijgen. De activiteiten starten begin 2025.
 • Subsidies tot € 10.000 stellen wij direct vast. In de brief die u ontvangt na het verlenen van de subsidie staan de voorwaarden die van toepassing zijn.
 • Voor subsidies van € 10.000 en hoger stuurt u voor 1 april 2026 een verantwoording in.

De beoordelingseisen en de uitleg van de regeling leest u in de subsidieregeling (Overheid.nl).

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Voor 2025 is een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar voor subsidies van 1 jaar.  Let op: ontving u eerder subsidie? Wij beoordelen uw aanvraag opnieuw. U krijgt niet automatisch weer subsidie.

Noem op uw melding:

 • de organisatie en contactgegevens
 • de contactpersoon
 • het KVK nummer
 • het bankrekeningnummer (IBAN)
 • het gewenste subsidiebedrag
 • de rechtsvorm
 • wie zijn de leden van het bestuur en/of de raad van toezicht
 • welk type organisatie het is
Wat gebeurt er na uw melding?

U ontvangt van ons een e-mail waarin wij u om documenten en aanvullende informatie vragen. Het gaat om de volgende zaken:

 • Een plan van activiteiten. Dit plan heeft een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Hierin staan ook de doelstellingen die u met de subsidie heeft. En de resultaten die u wenst.
 • Een ingevulde vragenlijst. Hierin beantwoordt u de gestelde eisen.
 • Een schatting van de opbrengsten en kosten over het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een slotrekening van de laatste dag van het vorige boekjaar.

Extra bijlagen die professionele organisaties moeten insturen:

 • Het publiciteitsplan en/of de beschrijving van de gevolgde strategie voor marketing.
 • Het plan van aanpak van de 3 zogenoemde culturele gedragscodes. Er bestaan 3 gedragscodes in de cultuursector: de governance code cultuur, de fair practice code en de code diversiteit & inclusie. Deze codes zijn bedoeld voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector en hebben elk een eigen focus.

Stuur een e-mail met uw definitieve aanvraag en alle bijlagen uiterlijk op 30 juni 2024 naar: cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als alle benodigde bijlagen zijn ontvangen.

U ontvangt vóór 1 november 2024 een reactie.

Aanvragen

U logt in via DigiD of e-Herkenning.

 • Logt u in met DigiD? Dan bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de subsidie.
 • Logt u in met eHerkenning? Dan heeft u eHerkenning niveau 2 nodig.

Subsidie kunst en cultuur 2025 aanvragen »