Lever een idee in om het feestjaar te vieren

Om 10 jaar samen te vieren, gaven we onze inwoners en organisaties de kans om activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is om het feestjaar samen te vieren. Daarom was er voor activiteiten in de dorpen, wijken of buurten geld beschikbaar. Het gaat om activiteiten die mensen samenbrengen en activiteiten die te maken hebben met kunst en cultuur. Voorwaarde is dat de activiteit past bij het vieren van 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid.    

Denk hierbij aan een sportevenement, een PubQuiz, een puzzelrit, een workshop schilderen of een optreden. De gemeente vraagt inwoners en organisaties om mee te denken.  

Een idee indienen kon tot 15 mei 2024. Inwoners konden maximaal € 1500 aanvragen. Organisaties konden maximaal € 7500 aanvragen. 

Bekijk de uitgebreide subsidieregeling op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Heeft u vragen over uw aanvraag? Stuur een e-mail naar 10jaar@alphenaandenrijn.nl.  

Waar moet u aan voldoen
 • De activiteit draagt de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn uit en heeft een verbindend karakter 
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn en richt zich op een buurt of een groter gebied
 • Het initiatief voor deze activiteit wordt genomen door inwoners, verenigingen, organisaties en/of ondernemers die zijn gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • De uitvoering van de activiteit wordt gedaan door de aanvrager
 • De activiteit is in het jaar 2024
 • De activiteit is openbaar toegankelijk
 • Voor het houden van een evenement heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig of moet u een melding maken
 • De subsidie wordt voorlopig verleend. Na afloop van het evenement moet u de bijdrage verantwoorden. Op basis daarvan stellen we de definitieve subsidie vast
 • Let op: De kosten voor eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.   
Wat u moet weten

Binnen 4 weken na de activiteit moet u een verantwoording inzenden per e-mail naar 10jaar@alphenaandenrijn.nl
Deze verantwoording wordt gedaan door de organisator en bestaat uit:

 • Een kort verslag van de activiteit
 • 1 of meer foto's van de activiteit die door de gemeente te gebruiken is/zijn voor de evaluatie en het verslag van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn. De foto('s) moet/moeten aan de volgende eisen voldoen: 
   
  • Zorg ervoor dat er geen herkenbare gezichten van individuele personen op de foto('s) staan, tenzij er schriftelijke toestemming is gekregen van de gefotografeerde personen.
  • De foto's dienen algemene sfeerbeelden van het evenement te zijn, waarbij de nadruk ligt op de activiteiten en de festiviteiten, niet op individuele mensen. 
  • Zorg ervoor dat de foto's geen inbreuk maken op de privacy van individuele deelnemers of andere aanwezigen op de activiteit.
  • Maak de foto bij voorkeur in een liggend formaat. 
    
 • Voor organisaties geldt dat de verslaglegging wordt aangevuld met een overzicht van welke kosten de organisator heeft gemaakt. 

U moet deze informatie uiterlijk 4 weken na afloop van de activiteit aanleveren. Als u dit niet of in onvoldoende mate doet, dan heeft de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen. 

Let op: het beschikbare geld is beperkt. Van de activiteiten die inwoners inleveren, krijgen in elk geval de eerste 3 ideeën per dorp geld. Ze moeten dan wel aan de voorwaarden voldoen. Voor activiteiten die organisaties en verenigingen inleveren werkt het anders. Deze activiteiten beoordelen we met een puntensysteem.

Hoe vraagt u de subsidie aan

In het aanvraagformulier vragen we de volgende gegevens te vermelden:

 • Naam van de activiteit
 • Waar de activiteit gaat plaatsvinden
 • Het gevraagde subsidiebedrag
 • Naam contactpersoon
 • Adres, postcode, woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Rekeningnummer (IBAN bankrekeningnummer) van de initiatiefnemer
 • KVK nummer (voor verenigingen en organisaties)
 • Btw Nummer (voor verenigingen en organisaties) 
 • Het gevraagde subsidiebedrag 

Verder moet u een beschrijving van de activiteit toevoegen, met daarin: 

 • Het programma van de activiteit met de datum en het tijdstip
 • Hoe de viering van 10 jaar eenheid, 2000 jaar geschiedenis wordt uitgedragen door de activiteit
 • Waar de activiteit gaat plaatsvinden, voor wie het is bedoeld en het aantal inwoners dat wordt bereikt door de activiteit
 • Een reële begroting van de kosten voor de activiteit. 

Verenigingen en organisaties voegen daarnaast ook toe: 

 • In hoeverre de gemeenschap wordt betrokken bij de (voorbereiding van de) activiteit
 • De wijze waarop de activiteit wordt gepromoot en het publiek wordt bereikt. 

De beschrijving en begroting moeten als bijlage worden toegevoegd. Gebruik daarvoor een Word, PDF of Excel document. Het document heeft maximaal 300 woorden (initiatief van een inwoner) of 500 woorden (initiatief van een organisatie of vereniging).

Aanvraag

Aanvragen was mogelijk tot 15 mei 2024.