Subsidie voor isolatie (NIP)

Woont u in een slecht geïsoleerde koopwoning en wilt u uw huis isoleren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de NIP subsidie voor koopwoningen.

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. De totale beschibare subsidie is 2 miljoen euro.

De link naar de hele regeling kunt u terugvinden op overheid.nl. Hierin worden ook veel moeilijke begrippen uitgelegd.

Hoe werkt het?

Bent u de eigenaar én bewoner van een slecht geïsoleerde koopwoning (eigenaar-bewoner)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het isoleren van uw woning als u voldoet aan de voorwaarden. Woont u in een complex met een vereniging van eigenaars (VvE)? Dan vraagt de VvE de subsidie aan namens de koopwoningen binnen de VvE.

 • U kunt subsidie aanvragen tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten (kosten die in aanmerking komen voor subsidie) met een maximum van totaal € 1460 per woning.
 • Voert u de werkzaamheden zelf uit? Dan kunt u subsidie aanvragen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1460 per woning.
 • Heeft u energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023 en woont u in een eengezinswoning? Dan kunt u subsidie aanvragen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 4000 per woning.
 • Heeft u energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023 en woont u in een VvE-complex? Dan kunt u geen extra subsidie aanvragen omdat de VvE  geen onderscheid kan maken tussen de individuele inleg van leden.

De subsidie wordt in totaal 1 keer per adres uitgekeerd. Er kan niet meerdere keren een bedrag aangevraagd worden tot het maximumbedrag is bereikt.

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?
Bouwdeel Eisen slecht bouwdeel Technische eisen eigenaar-bewoner Technische eisen VvE
Dak (hellend/plat) Geen, slechte of matige isolatie aanwezig
(minder dan 9 centimeter)
RC ≤ 2.0
Minimaal 20 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Minimaal 70% van het dakoppervlak behorende tot de bestaande thermische schil
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 M2K/W
Dak (zolderisolatie/vlieringisolatie) Geen isolatie aanwezig
RC ≤ 0.5
Minimaal 20 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Minimaal 70% van het dakoppervlak behorende tot de bestaande thermische schil
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 M2K/W
Spouwmuur Geen isolatie aanwezig Minimaal 10 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft ten minste Rd-waarde 1.1 m2K/W
Minimaal 10 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft ten minste Rd-waarde 1.1 m2K/W
Gevel (binnenisolatie/buitenisolatie) Geen voorzetwand of isolatie aanwezig
RC ≤ 1.1
Minimaal 10 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Minimaal 10 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Vloer en bodem Geen of slechte isolatie aanwezig (minder dan 5 centimeter)
RC ≤ 1.3
Minimaal 20 m2
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Minimaal 70% van het oppervlak behorende tot de bestaande thermische schil.
Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W
Glas Enkel glas, oud subbelglas en HR glas
Ug waarde ≥ 1.6
Glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤ 1.2 Wm2K
Isolerende deuren Ud ≤ 1.5 W/m2K en kozijnpanelen Ug en Up ≤0.7 W/m2K
Isolerende deuren Ud ≤ 1.0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen Uf ≤ 1.5 W/m2K
Glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤ 1.2 Wm2K
Isolerende deuren Ud ≤ 1.5 W/m2K en kozijnpanelen Ug en Up ≤0.7 W/m2K
Isolerende deuren Ud ≤ 1.0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen Uf ≤ 1.5 W/m2K
CO2-gestuurde ventilatie   Nieuw aan te leggen, geen onderhoud Nieuw aan te leggen, geen onderhoud
Balansventilatie met WTW
(eventueel in combinatie met CO2-sturing)
  Nieuw aan te leggen, geen onderhoud Nieuw aan te leggen, geen onderhoud

Eengezinswoningen

 • U bent eigenaar van de woning én de bewoner van de woning
 • Het energielabel is D, E, F of G of uw woning heeft twee slechte bouwdelen (bijvoorbeeld het dak en de vloer)
 • WOZ-waarde (peiljaar 2022) is lager dan € 362.000
 • Het bouwjaar van de woning is voor 1992
 • Uw woning staat in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Maatregelen moeten ná 1 januari 2024 betaald en uitgevoerd zijn. Voor maatregelen die voor 1 januari 2024 betaald of uitgevoerd zijn kunt u geen subsidie krijgen

Vereniging van Eigenaars (VvE)

 • De VvE vraagt subsidie aan voor eigenaar-bewoners van koopappartementen. Woningcorporaties en particuliere huurders in een VvE complex komen niet in aanmerking voor subsidie
 • Minimaal 60% van de appartementen is slecht geïsoleerd
 • Gemiddelde WOZ-waarde (peiljaar 2022) is lager dan € 362.000
 • Het bouwjaar van het complex is voor 1992
 • Het VvE-complex staat in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Maatregelen moeten ná 1 januari 2024 betaald en uitgevoerd zijn. Voor maatregelen die voor 1 januari 2024 betaald of uitgevoerd zijn kunt u geen subsidie krijgen

Wanneer is een bouwdeel slecht?

 • Bij isoleren van buitenaf: een hellend of een plat dak is slecht geïsoleerd als er geen, slechte of matige isolatie aanwezig is van minder dan 0.9 centimeter met een isolatiewaarde van 2.0 of minder.
 • Bij isoleren van binnenuit: het dak is slecht geïsoleerd als er geen zolder- of vlieringvloerisolatie aanwezig is en de isolatiewaarde 0.5 of minder is.
 • De spouwmuur is slecht geïsoleerd als er geen spouwmuurisolatie aanwezig is.
 • Binnen- en buitengevelisolatie is slecht als er geen voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig is en de isolatiewaarde 1.1 of minder is.
 • Vloer- of bodemisolatie is slecht als er geen of slechte isolatie aanwezig is van minder dan 5 centimeter of met een isolatiewaarde van 1.3 of minder.
 • Enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas met een isolatiewaarde van 1.2 of minder geldt ook als een slecht bouwdeel.
 • Let op: bij spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf moet u zich houden aan de Omgevingswet. Er kunnen bijvoorbeeld vleermuizen onder uw dak leven.

Extra aandachtspunten

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste vergunningen en het doen van de juiste meldingen. Of u een vergunning nodig heeft kunt u zelf controleren bij het omgevingsloket.
 • U kunt deze subsidie stapelen met andere subsidies, zoals bijvoorbeeld de ISDE-subsidie.

Vermeld op uw aanvraag:

 • Welke maatregelen u wilt uitvoeren
 • Bouwjaar van de woning
 • Offertebedrag inclusief BTW
 • Wilt u dat we direct aan de leverancier betalen? Vink dit dan aan op uw aanvraagformulier.

U logt in met DigiD of eHerkenning

Vraag de subsidie aan

Stuur deze bijlagen mee met het aanvragen van subsidie:

 • Offerte van maximaal 3 maanden oud met daarop:
  • Adres
  • Maatregel(en)
  • Afmeringen
  • Isolatiewaarden
  • Onderscheid in materiaal- en loonkosten
  • Verwachte uitvoeringsdatum
 • Als doe-het-zelver stuurt u een uitvoeringsplan mee. U kunt een voorbeeld downloaden (xlsx, 18kB).
 • Afhankelijk van de situatie: bewijzen van wet- en regelgeving, zoals de regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet of een bouwvergunning

Stuur deze bijlagen mee als de werkzaamheden al klaar zijn:

 • Factuur vanaf 1 januari 2024 met daarop:
  • Adres
  • Maatregel(en)
  • Afmetingen
  • Isolatiewaarden
  • Onderscheid in materiaal- en loonkosten
  • Uitvoeringsdatum (na 1 januari 2024)
 • Betaalbewijs na 1 januari 2024 waarop het bankrekeningnummer staat waarmee betaald is, aan wie de betaling is gedaan en een verwijzing naar de factuur
 • Als doe-het-zelver stuurt u het volgende mee:
  • Uitvoeringsplan. U kunt een voorbeeld downloaden (xlsx, 18kB).
  • Facturen/bonnetjes en andere betaalbewijzen
  • Foto's van voor, tijdens en na de werkzaamheden
 • Afhankelijk van de situatie: bewijzen voor wet-en regelvering, zoals de regens voor natuurbescherming in de Omgevingswet of een bouwvergunning

Woont u in een VvE? Dan vraagt de VvE subsidie aan voor de eigenaar-bewoners binnen de VvE. Naast bovengenoemde zaken zijn er aanvullende documenten nodig. Er kan ook een invuldocument worden gedownload (xlsx, 52kB) wat bij de aanvraag kan worden toegevoegd.  

 • KVK nummer
 • Verklaring dat ten minste 60% van de appartemeneten een energielabel D, E, F, G heeft of 2 slechte bouwdelen
 • Energieadvies opgesteld voor de VvE
 • Verslag van de VvE-ledenvergadering met het besluit van de VvE met erin volgens splitsingsakte:
  • Besluit van VvE over voorgenomen activiteiten
  • Financiële consequenties
  • Aanvraag van subsidie bij gemeente
 • Overzicht van alle appartementen in het gebouw met per appartement
  • Toelichting waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • Adresgegevens
  • WOZ-waarde (peiljaar 2022)
  • Kopie van geregistreerd energielabel óf bewijs van 2 slechte bouwdelen
 • Als er sprake is van gemengde VvE, dan per appartement de adresgegevens van de huurappartementen
 • Als subsidieaanvraag gaat over dag-, zolder-, of vlieringisolatie, dan een verklaring van de VvE dat de zolder of vliering onverwamd is
 • Als er sprake is van een gemengde VvE, dan een verklaring waaruit blijkt dat het lid of de leden die de appartementen verhuren niet meer staatssteun ontvangen dat is toegestaan op basis van de de-minimisverordening of op basis van artikel 38bis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

U ontvangt binnen 6 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag.

 • Wordt de aanvraag voor subsidie toegekend? Dan ontvangt  u een toekenningsbrief met informatie over het bedrag wat u kunt verwachten en hoe u dit definitief kunt ontvangen.
 • Wordt de aanvraag voor subsidie direct vastgesteld? Dan ontvangt u een vaststellingsbrief en een betaling. De subsidieaanvraag sluit. 
 • Wordt de subsidieaanvraag afgewezen? Dan ontvangt u een afwijzingsbrief. De subsidieaanvraag sluit. 

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u ons bellen op 14 0172 of een e-mail sturen naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. We helpen u graag op weg.

Ook kunt u een gratis energieadvies bij u thuis krijgen via de energiecoaches van Energiek Alphen