Subsidie werkende en stilstaande molens

Voor de exploitatie van historische industrie- en poldermolens kan een jaarlijkse bijdrage worden aangevraagd van 25% van de onderhoudskosten:

 • bij een werkende molen is de bijdrage maximaal € 2.083 (25% van € 8.333)
 • bij een niet werkende molen is de bijdrage maximaal € 1.250 (25% van € 5.000). 

 • u vraagt de subsidie vóór 1 maart aan of voor aanvang van de werkzaamheden
 • de molen behoudt na onderhoud zijn oorspronkelijke gebruik
 • de subsidiabele kosten moeten door het Rijk en de Provincie Zuid Holland zijn vastgesteld.

 • Het is ook mogelijk om een bijdrage aan te vragen op basis van een meerjarenonderhoudsprogramma. U ontvangt dan een jaarlijkse bijdrage voor een periode van maximaal 5 jaar. De 5 jaar start vanaf het jaar waarin het programma wordt ingediend. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 • Alleen voor groot-onderhoud heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • de onderhoudskosten

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • offerte of, rekeningen
 • omschrijving van werkzaamheden

Stuur uw verzoek naar de gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.