Financiële bijdrage evenementen verantwoorden

Wanneer u een financiële bijdrage voor een evenement heeft ontvangen, dan moet u na afloop de bijdrage financieel verantwoorden. U licht dan toe hoe u de bijdrage heeft besteed. De gemeente heeft u hierover een bericht gestuurd. 

De verantwoording doet u online (uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement). Wanneer u dit niet doet of niet volledig, dan kan het zijn dat u (een deel van) de toegekende financiële bijdrage moet terugbetalen.

Verantwoording

Vermeld op uw verantwoording:

  • omschrijving activiteit en datum evenement
  • zaaknummer (staat vermeld in de toekenningsbrief)
  • het aantal bezoekers en het aantal vrijwilligers tijdens het evenement

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • getekende verklaring van het bestuur dat het evenement heeft plaats gevonden
  • verzameling van mediaberichten over het evenement
  • overzicht werkelijke kosten en opbrengsten en een vergelijking met begrote bedragen

U logt in met eHerkenning.

Financiële bijdrage evenementen verantwoorden »

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.