Instandhouding erfgoed vaststellen

U heeft een beschikking ontvangen van de toekenning van de subsidie instandhouding erfgoed. Zijn de werkzaamheden uitgevoerd dan kunt u deze gereed melden. Door een verzoek om vaststelling van subsidie doet u een verzoek tot uitbetaling.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • zaaknummer (staat vermeld in de subsidiebeschikking)
  • datum van afronding

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • overzicht gemaakte kosten
  • facturen
  • betaalbewijzen

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Instandhouding erfgoed vaststellen »

U ontvangt binnen 4 weken de definitieve toekenning.