Maatschappelijke subsidie vaststellen

U heeft bericht ontvangen over het verantwoorden van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidie 2023. U moet de verantwoording vóór 1 april 2024 insturen. De verantwoording geldt voor de maatschappelijke subsidie van € 5.000 tot € 100.000. 

Zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen? Of heeft u niet alle activiteiten uitgevoerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Gegevens aanvrager
  • Zaaknummer aanvraag (staat vermeld in de verleningsbeschikking)

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in met e-Herkenning.

Maatschappelijke subsidie verantwoorden »

U ontvangt uiterlijk 31 december 2024 een reactie.