Subsidie Erfgoedfonds verantwoorden

U heeft bericht ontvangen over de definitieve toekenning van de subsidie Erfgoedfonds. Hiervoor moet u het verleende bedrag verantwoorden en de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen.

Wanneer de werkelijk kosten lager zijn uitgevallen, dan kan het zijn dat u een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • naam project
  • zaaknummer (staat vermeld in de toekenningsbrief)
  • datum van afronding
  • beschrijf de behaalde resultaten en alle publicatie-uitingen (zoals advertenties, online campagnes)

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in via e-Herkenning.

Definitieve subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 10 weken een reactie.