Standplaats aanvragen

Wilt u een standplaats innemen om vanaf de openbare weg goederen of diensten te verkopen, dan vraagt u standplaats aan. U kunt alleen een aanvraag indienen als er een standplaats vrij komt. Publicatie gaat via de informatiepagina in de huis-aan-huisbladen (de Week in Beeld). Voor een standplaats voor 1 dag, de incidentele plaatsen, gelden andere voorwaarden.

Er zijn verschillende soorten standplaatsen. Bij elke standplaats staan de verschillende voorwaarden en regels. De kosten leest u hieronder.  

En in de winter kunt u een plek voor een koek en zopiekraam aanvragen

  • Inschrijven kan alleen als er een vrije standplaats is gepubliceerd.
  • U heeft ingeschreven binnen 2 weken na publicatiedatum.
  • Standplaats wordt verhuurd voor een periode van 4 jaar.

Bij een vaste standplaats en een seizoensplaats betaalt u ook huur voor het gebruik van gemeentegrond. De huurprijs varieert tussen € 25,00 en € 125,00. Dit hangt af van bijvoorbeeld de locatie en eventuele biedingen als er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde standplaats.

  • Zijn er meer gegadigden voor de standplaats, dan worden allen in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen gelijk aan of hoger dan de minimale huurprijs. De standplaats wordt toegewezen aan de hoogste bieder
  • Is een standplaats aan u toegekend, dan wordt uw inschrijving automatisch uw aanvraag voor een standplaatsvergunning.