Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten

Als u buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) tijdelijk wilt huisvesten dan heeft u hiervoor een exploitatievergunning nodig. Omdat uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob moet u ook een Bibob-vragenformulier inleveren. Hiermee checkt de gemeente de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Ook kan het zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld een melding of vergunning voor brandveilig gebruik. Hiervoor doet u een melding brandveilig gebruik via het omgevingsloket.

Om veilige, kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente regels opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting zijn.

Voorwaarden

 • Verhuur van kamers of woningen aan arbeidsmigranten mag geen ernstige gevolgen hebben voor de openbare orde of het woon- en leefklimaat.
 • Veiligheid en gezondheid van personen of goederen worden gewaarborgd.
 • U houdt een nachtregister bij.
 • Arbeidsmigranten die voor minimaal 4 maanden in Nederland wonen, moeten ingeschreven staan bij de gemeente
 • U moet als exploitant toeristenbelasting afdragen voor arbeidsmigranten die wel in de gemeente wonen, maar niet staan ingeschreven.

Kosten

€ 194,70

U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag. U moet dit bedrag altijd betalen, ook als u de vergunning niet krijgt.

Aanvraag

We raden u aan u eerst telefonisch contact op te nemen voordat u het aanvraagformulier invult. U ontvangt advies over mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere criteria waarop de gemeente toetst.

U stuurt uw aanvraag naar gemeente@alphenaandenrijn.nl met daarin:

 • naam en contactgegevens contactpersoon

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten
 • volledig ingevulde formulieren Bibob vragenlijst en Bibob betrokkenen (rechts)personen
 • bouwkundige plattegronden (op schaal), waarop ten minste de volgende gegevens zijn weergegeven:
  • het aantal personen dat gebruik maakt van een ruimte
  • de functie van een ruimte
  • of een ruimte voor individueel of gezamenlijk gebruik is bestemd
 • situatietekening (schaal 1:1000) met daarop het aantal, de situering en de afmetingen van de parkeerplaatsen
 • beheerplan waarin is beschreven hoe het beheer van de huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een 24-uurs bereikbaarheidsregeling en huis- en leefregels maken deel uit van dit protocol
 • communicatieplan waarin is beschreven hoe de communicatie met de omgeving is georganiseerd
 • kopie van het nachtregister
 • kopie paspoort of identiteitskaart van de exploitant/aanvrager.

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld.