Emigratie doorgeven

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden aangifte doen.

Hoe werkt het

 • Wij verwerken uw aangifte op de dag dat u de aangifte doet. Dit is dan de emigratiedatum.
 • Uw emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale VerzekeringsBank (SVB).
 • U wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI).

Bewijs van uitschrijving

 • Een bewijs van uitschrijving kan alleen aan de balie, tijdens uw aangifte van emigratie, worden verstrekt. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 • Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Dan ontvangt u van ons een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs kost u niets. U heeft het daar nodig bij de inschrijving.
 • Wilt u later een uittreksel met uw emigratiegegevens? Hiervoor kunt terecht bij één van de RNI-loketten. Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Voorwaarden

U kunt de emigratie doorgeven voor:  

 • uzelf (vanaf 16 jaar)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Let op:

 • aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk
 • de gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek

Aanvraag

Voor het online doorgeven van uw vertrek naar het buitenland heeft u DigiD nodig.

Emigratie doorgeven »

U kunt uw vertrek ook per post of aan de balie doorgeven. Maakt u voordat u langskomt eerst een afspraak.

Vul het formulier (pdf) volledig in, stuur het op of neem het mee naar de balie. Doe er ook een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument bij.