Vestiging vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland (weer) in Alphen aan den Rijn) wonen en gaat hier meer dan 4 maanden verblijven? Dan maakt u telefonisch een afspraak om u in te schrijven. Dit doet u binnen 5 dagen na aankomst.

Voorwaarden

  • U maakt binnen 5 dagen na aankomst een afspraak.
  • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen.
  • U schrijft zich persoonlijk in bij de balie in het gemeentehuis. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak.
  • Verhuist u met uw hele gezin? Dan moeten ook uw partner en uw kinderen zich inschrijven. Iedereen moet tijdens de afspraak persoonlijk aanwezig zijn.

Aanvraag

Maak een afspraak via 14 0172 (vanuit het buitenland +31 172 46 52 31).

U neemt mee:

  • geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven.
  • originele en recente documenten uit het buitenland (bijv. een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte).
  • huur- of koopcontract. U kunt niet eerder worden ingeschreven dan de startdatum van uw huur- of koopcontract.
  • een ingevulde en ondertekende verklaring van bewoning als u bij iemand gaat inwonen.
  • bewijs van uitschrijving als u van vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba komt.

Zijn de gevraagde documenten niet opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan moet u ze laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Officiële documenten uit het buitenland moeten mogelijk voor gebruik in Nederland zijn gelegaliseerd of voorzien van een stempel (dit heet een apostille). Meer informatie hierover leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.