Transitievisie warmte

In de Transitievisie Warmte staat hoe de gemeente zich voorbereidt op een aardgasvrije toekomst. De visie is op 17 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. We zijn daar volop mee aan de slag gegaan.

Niet alles wat begin 2022 in de visie stond, klopt nog met waar we nu mee bezig zijn. We werken nu aan een Programma Energietransitie. Hier valt de overstap naar duurzame warmte onder. Waarschijnlijk is het programma in september 2024 af.

U kunt via onderstaande links de Transitievisie Warmte lezen.