Transitievisie warmte

Hier vindt u meer informatie over de Transitievisie Warmte. U kunt het officiële document lezen of een publieksversie lezen.

De Transitievisie Warmte kunt u hier bekijken. U kunt kiezen uit de publieksversie (verkorte versie) of de volledige versie.

Bekijk het filmpje over de TVW waarin we kort uitleggen wat de TVW inhoudt

Terinzagelegging

Inwoners konden van 30 september tot en met 10 november 2021 reageren op de Ontwerp Transitievisie Warmte. Zo’n reactie noemen we een zienswijze. U kunt nu niet meer reageren.

Wij beantwoorden de ontvangen zienswijzen in een Nota van beantwoording. In deze Nota reageren we op alle ingediende zienswijzen en geven we aan hoe deze verwerkt zijn in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte. 

Alle inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben de Nota van beantwoording ontvangen. Als u deze ook wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.

De definitieve Transitievisie Warmte is op 17 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De wettelijke procedure is hiermee geëindigd. U kunt geen beroep meer indienen.