Bewindvoering kosten

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U heeft daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw klant:

 • bij ons in de gemeente woont. 
 • Nederlander is of een geldige verblijfsvergunning heeft. 
 • 18 jaar of ouder is. 
 • onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te kunnen betalen. 
 • de kosten nog niet betaald heeft, voordat u bijzondere bijstand aanvraagt. 

Voor de hoogte van bijzondere bijstand kijken we naar het inkomen en vermogen van uw klant. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand. 

Bankkosten

U mag € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten. Dit is € 10 voor 1 persoon en € 20 voor gehuwden of samenwonenden. Het bedrag is dus niet per bankrekening. Het is een totaalbedrag. U mag dit per persoon voor wie u bewind of curatele voert 1 keer per jaar doen. 

Bijzonderheden

Verandert de situatie van uw klant? Geef dit dan direct aan ons door met het wijzigingsformulier. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • inkomen of vermogen van uw klant en eventuele partner (alimentatie is ook inkomen)
 • het adres, woon- en leefsituatie
 • de reden voor het bewind of de fase van het traject waarin de klant zit 
 • einde bewindvoering, curatele of mentorschap

Aanvraag

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand bewindvoeringskosten? Of wilt u deze aanvragen? Bel dan met 14 0172. Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. 

Meesturen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken meesturen.    

 • bij de eerste aanvraag: de benoemingsbeschikking van de Rechtbank
 • bij extra uren: een goedkeuring van de Rechtbank (beschikking)
 • factuur van de bewindvoerder
 • rekening van het LDCR (als er griffiekosten zijn)

Van diegene die onder bewind is gesteld:

 • afschriften beheer- en leefgeldrekening van de afgelopen 3 maanden
 • bewijsstukken van het inkomen van de afgelopen 3 maanden
 • bij inkomsten uit alimentatie, kamerhuur, kostgeld of giften: een bankafschrift waarop het bedrag staat 
 • Als er beslag is gelegd op het inkomen: een inkomensspecificatie waar dit op staat
 • bewijsstukken van de schulden
 • als uw klant in een zorginstelling of verpleeghuis woont: de rekening van de hoge eigen bijdrage van het CAK
 • huur- en zorgtoeslag beschikking van de Belastingdienst
 • een rekening van de huur.

Wilt u een kopie maken van de documenten die wij nodig hebben? Of de documenten bij ons uitprinten? Dan kan dat ook. 

Vraag bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering zo snel mogelijk aan. Doe dit binnen 3 maanden na de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan. Vraagt u bijzondere bijstand aan na 3 maanden? Dan tellen we vanaf de dag van de aanvraag. 

Wilt u verlengen? Doe dan een vervolgaanvraag. Dit doet u binnen 1 maand nadat de laatste betaling is geweest. Vraagt u het later aan? Dan gaat de vergoeding pas in op het moment dat we de aanvraag binnenkrijgen. 

Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud en heb je hulp nodig bij geldzaken? Neem dan contact op met ons Jongeren Informatie Punt (JIP). 

Wilt u meer weten over bewindvoering? Of bent u bewindvoerder en wilt u graag met ons samenwerken? Lees ook de informatie over bewindvoering en samenwerking met de gemeente