Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen die u verzorgt, dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Dit is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

Voorwaarden

Wilt u een mantelzorgwoning op uw eigen terrein, dan zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden:

 • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal 2 personen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • U heeft meestal geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op eigen terrein. U moet wel voldoen aan het bouwbesluit. Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Of uw bouwplannen vergunningvrij zijn, checkt u online op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.
 • Om een vergunning te krijgen voor het bouwen van de mantelzorgwoning, moet u kunnen aantonen dat de woning noodzakelijk is. U heeft hiervoor een verklaring van uw huisarts of een medewerker van Tom in de Buurt nodig. Vraag deze verklaring aan voordat u gaat (ver)bouwen.
 • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. De woning hoeft niet te worden afgebroken, maar de keuken en/of badkamer moet wel worden verwijderd. 

Aanvraag

U belt met de gemeente via telefoonnummer 14 0172 als u meer wilt weten over het bouwen of laten plaatsen van een mantelzorgwoning bij uw woning.

Wat u verder nog moet weten
 • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning en krijgt daarom geen apart huisnummer. Wilt u toch een huisnummer? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Een mantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor uw gemeentebelastingen, toeslagen en uitkeringen. Laat u goed informeren door de betreffende instanties (bijv. Belastingdienst of SVB).
 • Heeft u een omgevingsvergunning nodig? U moet bij de aanvraag stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:
  • een situatietekening van voor en na de verbouwing
  • een bouwtekening
  • een constructieberekening
  • de maten van het bouwwerk
  • welk materiaal en welke kleuren u gaat gebruiken
U verwacht dat u in de toekomst mantelzorger wordt

Als u verwacht dat u in de toekomst mantelzorger wordt, wilt u zich daar vast op kunnen voorbereiden. Het is mogelijk om een (pré-)mantelzorgwoning in te richten. Dit kan ook als er nog geen mantelzorgverklaring is afgegeven. U vraagt hiervoor een Omgevingsvergunning aan. 

Vraag op www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aan voor het "gebruik van een bijbehorend bouwwerk". Dit vindt u terug in het Omgevingsloket onder "Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken". U geeft daarbij aan dat u dit bouwwerk tijdelijk, maximaal 10 jaar, wilt gebruiken voor pré-mantelzorg.

Stuur ons bij uw aanvraag een schriftelijke verklaring waarin staat dat u in de toekomst mantelzorg wilt gaan verlenen. U legt in de verklaring ook uit hoe de relatie is tussen u en degene die mantelzorg krijgt.

Handige link

Kijk op de website van Kenniscentrum InfoMil voor meer informatie over mantelzorg en vergunningen.