Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Kunt u in het dagelijks leven niet meer alles zelf doen, door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of ouderdom? Dan kunt u hiervoor hulp krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van uw huis, aanpassingen aan uw woning, vervoer of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel. 

Welke Wmo-hulp kunt u aanvragen

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een gecontracteerde zorgaanbieder. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld. Voor zorg in natura kunt u terecht bij Tom in de buurt.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. 

U vraagt een pgb voor Wmo aan bij Tom in de buurt. Tom in de buurt bekijkt welke hulp u nodig heeft en beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget.

Eigen bijdrage betalen

Krijgt u hulp via de Wmo dan moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage per periode aan de hand van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Gebruik de rekentool op de website van het CAK. Let op, dit bedrag is een inschatting!

Cliëntondersteuner

Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein een medewerker van Tom in de buurt? Dan mag u altijd iemand meenemen (bijv. een familielid). U kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Dit is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg.

Langdurige of medische zorg

Heeft u langdurige zorg nodig? Het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Heeft u wijkverpleging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dit vragen aan uw huisarts of u belt een thuiszorgorganisatie.