Het Anker

In het hart van Hazerswoude-Rijndijk staat het oude buurthuis Het Anker. In totaal komen er 50 nieuwe huurappartementen op de locatie van Het Anker en het terrein er naast. De bijzondere architectuur van Het Anker blijft daarbij bewaard.

Wat wordt er gebouwd

De nieuwe appartementen zijn vooral bedoeld voor ouderen en starters. Verhuurder Habeko Wonen verdeelt de woningen onder 75% sociale huur en 25% middenhuur. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen over het plan meepraten tijdens drie buurtbijeenkomsten.

Voorlopige planning

  • 1e buurtbijeenkomst (toelichten plan) – februari 2023
  • 2e buurtbijeenkomst (dieper ingaan op thema’s) – maart/april 2023
  • 3e buurtbijeenkomst (hoe gaat het nu verder) – april/mei 2023
  • Haalbaarheidsonderzoeken – februari t/m mei 2023
  • Start bouw appartementen – najaar 2024
  • Oplevering appartementen – voorjaar 2026

Meer informatie

Heeft u vragen over het plan, de vergunningen of de inrichting van het terrein? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Heeft u vragen over de nieuwe huurappartementen? Of wilt u zich aanmelden voor de buurtbijeenkomsten? Stuur dan een e-mail naar Habeko Wonen.