College

Begroting en rapporten

De begrotingscyclus bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Naar begroting en rapporten »

Uitvoeringsprogramma

De speerpunten van dit college, gebaseerd op het coalitieakkoord.

Naar het uitvoeringsprogramma »