College

Begroting en rapporten

De begrotingscyclus bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Naar begroting en rapporten »

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2018 - 2022: Groene stad met lef! staan politieke afspraken op hoofdlijnen.

Naar het coalitieakkoord »

Uitvoeringsprogramma

De speerpunten van dit college, gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022.

Naar het uitvoeringsprogramma »