College

Begroting en rapporten

De begrotingscyclus bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Naar begroting en rapporten »

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2022 - 2026: Zichtbaar en dichtbij staan politieke afspraken op hoofdlijnen.

Met dit akkoord hoopt de coalitie verder te bouwen aan de duurzame en vitale gemeente Alphen aan den Rijn waar het goed leven, wonen en werken is.

Naar het Coalitieakkoord »

Uitvoeringsprogramma

De speerpunten van dit college, gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022.

Naar het uitvoeringsprogramma »