Historische bouwwerken

U heeft of huurt een gebouw met cultuurhistorische waarde. Wat betekent dit voor u?

Er zijn veel verschillende soorten gebouwen zoals woonhuizen, boerderijen, kantoorgebouwen, kerken, scholen en raadhuizen die belangrijk zijn voor de geschiedenis en cultuur van onze gemeente. Deze gebouwen hebben een lokale cultuurhistorische waarde. Dat kan zijn vanwege de bijzondere architectuur, de stedenbouwkundige waarde of omdat ze zo zeldzaam zijn. Ze maken het verleden tastbaar en zijn onderdeel van de identiteit van de hele gemeente. En bepalen ook een groot deel van de kwaliteit van onze leefomgeving. 

Als u in zo'n gebouw woont of werkt, krijgt u te maken met regels. Hier leggen we uit wat dat voor u betekent. 

De bouwwerken zijn onderverdeeld in twee soorten:

  • Monumentale bouwwerken
  • Waardevolle bouwwerken

U heeft of huurt een monumentaal bouwwerk. Wat betekent dit voor u? 

Wat betekent ‘Monumentaal’?

Bij monumentale gebouwen gelden voor hun buitenkant dezelfde regels als bij gemeentelijke monumenten. 

Waarom is een gebouw Monumentaal?

Deze gebouwen hebben een belangrijke lokale cultuurhistorische waarde. Ze zijn onderdeel van de identiteit van de hele gemeente. Dat kan komen:

  • door de bijzondere architectuur
  • door de stedenbouwkundige waarde
  • door de bijzondere relatie met de geschiedenis van de gemeente
  • omdat er maar weinig van dezelfde gebouwen zijn. 
Wat verandert er met het bestemmingsplan of de beheersverordening?

We hebben regels opgesteld. Hierdoor kunnen we de aanwezige cultuurhistorische waarden voor de toekomst behouden. Deze regels helpen ons bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. We kijken dan of de verandering voldoende rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En hoeveel daarvan u kunt aanpassen. Deze regels zijn bijna hetzelfde als de regels voor gemeentelijke monumenten, maar gelden alleen voor de buitenkant van de gebouwen.

Wat kan er nog zonder vergunning?

Vergunningsvrij blijven:

  • alle werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw
  • een bijgebouw plaatsen
  • regulier onderhoud van het pand
Wat is regulier onderhoud?

Dat zijn (kleine) onderhoudswerkzaamheden die u af en toe uitvoert. Hierbij blijven de materialen, kleur, vorm, details en het uiterlijk hetzelfde. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde, waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is. Twijfelt u of het mag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat moet ik doen om een vergunning te krijgen?

Voor werkzaamheden aan de buitenkant van het bouwwerk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning legt u uit wat de wijziging is. Wij kijken dan of uw aanvraag nog bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Voor zonnepanelen op monumenten én monumentale bouwwerken vraagt u een omgevingsvergunning aan. Bij de informatie over zonnepanelen leest u ook meer over de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden. 

U heeft of huurt een waardevol bouwwerk. Wat betekent dit voor u?

Waarom zijn er waardevolle gebouwen?

Waardevolle gebouwen hebben een lokale cultuurhistorische waarde. Dat kan zijn vanwege de bijzondere architectuur, de stedenbouwkundige waarde of omdat ze zo zeldzaam zijn. Ze zijn onderdeel van de identiteit van de hele gemeente.

Wat gebeurt er met het bestemmingsplan of de beheersverordening?

We hebben regels opgesteld. Hierdoor kunnen we de aanwezige cultuurhistorische waarden voor de toekomst behouden. Deze regels helpen ons bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. We kijken dan of de verandering voldoende rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En hoeveel daarvan u kunt aangepassen. 

Wat kan er nog vergunningvrij?

Wilt u een gebouw met een cultuurhistorische waarde slopen? Dan moet u daar nu een sloopvergunning voor aanvragen. 

Verder geldt hetzelfde als bij andere gebouwen in de gemeente. Alle werkzaamheden die vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd, blijven vergunningvrij. Bijvoorbeeld aanbouwen, bijgebouwen en het plaatsen zonnepanelen.

Wat moet ik doen om een vergunning te krijgen?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning legt u uit wat de wijziging is. Wij kijken dan of uw aanvraag voldoende bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde.

Erfgoedloket

Heeft u vragen over uw bouwwerk? Stuur dan een e-mail naar het Erfgoedloket via erfgoedloket@alphenaandenrijn.nl. Wij helpen u verder bij vragen over mogelijke vergunningen, subsidieregelingen en de verduurzaming.

Meer weten?

U vindt deze bouwwerken ook terug op de cultuurhistorische waardenkaart. Meer informatie vindt u in de folder "Cultuurhistorische waarden. Wat betekent het voor u?" (pdf, 1MB)