Aanmelden beschermwaardige boom

De gemeente, maar ook iedere inwoner, kan een boom aandragen als beschermwaardige boom. Heeft u een bijzondere boom in uw omgeving staan? Dan kunt u deze aanmelden als een beschermwaardige boom. De boom moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • De boom is een gemeentelijke boom of uw eigen boom (u mag niet de boom van uw buren voorstellen)
 • De boom is minimaal 40 jaar en heeft een levensverwachting van minstens 10 jaar
 • De boom verkeert in goede conditie
 • De boom is beeldbepalend voor straat, buurt of plein
 • De boom is een unieke verschijning
 • De boom is een exotisch soort, heeft een bijzondere kweekvorm of variëteit
 • De boom is van belang voor beschermde planten of dieren
 • Het is een boom met een verhaal of heeft een cultuurhistorische waarde

Bijzonderheden

De gemeente kan ook uw boom als beschermwaardige boom voordragen. In dat geval wordt u door de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u hier bezwaar tegen indienen.

Aanvraag

U meldt een beschermwaardige boom aan via www.bomenpanelalphen.nl.

U geeft de volgende gegevens door:

 • Uw gegevens
 • Locatie van de boom
 • Stamomtrek van de boom (u meet de boom op 1,3 meter hoogte)
 • Geschatte leeftijd van de boom
 • Een toelichting op uw aanmelding (waarom u vindt dat de boom beschermwaardig moet zijn)

Uw aanmelding wordt door het Bomenpanel in behandeling genomen. Ook geven zij de gemeente advies over de aanvraag. Uiteindelijk neemt de gemeente het besluit of de boom de beschermwaardige status krijgt.