Bomenbeleid gemeente Alphen aan den Rijn

In het Alphense bomenbeleid is aandacht voor kwaliteit en diversiteit van bomen. De gemeente verzorgt, (her)plant en beschermt bomen.

In de gemeente staan ongeveer 46.000 bomen. Zij spelen een belangrijke rol bij de groenbeleving van onze inwoners en dragen bij aan een gezonde en fraaie woonomgeving. Om een groene, boomrijke gemeente te blijven is een bomenbeleid nodig waarin beschreven staat hoe we om willen gaan met onze bomen. Het beleid is samen gemaakt met bomenpanel.

Het bomenbeleid leest u in de beleidsnotitie Groene gemeente met lef (pdf, 5 MB). Het beleid geldt van 2017 tot 2027.

Bomenbeleid in het kort

Bomenbescherming

Een klein deel van de tienduizenden bomen in Alphen aan den Rijn zijn beschermwaardige bomen. Dit zijn zowel gemeentelijke als particuliere bomen. De gemeente beheert en onderhoudt deze bomen met extra zorg en aandacht. De gemeente zet zich daarnaast in voor een goede registratie van het aantal bomen dat zij beheert, verwijdert of aanplant. 

Lees ook: Beleidsnotitie 'Beschermwaardige bomen 2019 - 2029' (pdf, 2.5 MB).

Inrichting met bomen

De gemeente heeft ongeveer 0,6 boom per inwoner. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Met 46.000 bomen en zo'n 570 verschillende boomsoorten is er een grote diversiteit van bomen. Diversiteit zorgt voor een gezond bomenbestand. Er wordt alleen samengewerkt met vakbekwame boomverzorgers die het certificaat European Tree Workers (ETW) hebben. 

Boomziekten en -aantastingen

Gemeente Alphen aan den Rijn is lid van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB). Hierin zitten de 32 grote gemeenten, de universiteit van Wageningen, de hogeschool van Hall Larenstein en verschillende boomdeskundigen. De ISB doet onderzoek naar bijvoorbeeld ziekten en plagen, zoals de essentaksterfte of de kastanjebloedingsziekte. Ook het Alphense bomenbestand wordt door deze bomenziekten bedreigd.

Voor een aantal ziekten zoals de essentakziekte, massaria bij platanen, kastanjebloedingsziekte, eikenprocessierups, bastknobbel en overige bekende boomaantastingen zijn richtlijnen geschreven. Door deelname aan de studiegroep ISB kan op tijd gereageerd worden op boomziekten en -aantastingen.

Overlast van bomen

Meestal is er veel waardering voor bomen in de openbare ruimte. Toch kan er ook overlast van bomen worden ervaren. Door cyclisch onderhoud wordt veel overlast voorkomen. Iedere 3 jaar wordt bepaald of en welke werkzaamheden aan bomen moeten worden uitgevoerd. 

Waarde van bomen

Bomen zijn een belangrijk onderdeel in het stedelijk milieu. De gemeente doet mee aan nieuwe initiatieven zoals de Nederlandse pilot I-Tree en participatieprojecten zoals Tiny Forest van IVN Nederland en Alterra. 

  • Met I-Tree worden de opbrengsten van een boom omgerekend in geld. Zo helpt een boom bijvoorbeeld water af te voeren, biedt een boom schaduw en is een boom goed voor de gezondheid.
  • Tiny Forests biedt kansen aan mensen om natuur te ontdekken. Er kunnen bosjes aangelegd worden die 100 keer biodiverser zijn dan traditionele plantsoenen.