Informatiemarkt N207 Zuid

Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn hebben samen met de omwonenden en bedrijven aan het ontwerp van het parkeerterrein en het kruispunt Dorpsstraat-N209 in Hazerswoude-Dorp gewerkt.

Zij nodigen iedereen van harte uit voor een informatiemarkt op woensdag 24 januari 2024 in Hazerswoude-Dorp. De informatiemarkt is een inloopbijeenkomst en vindt plaats op woensdag 24 januari 2024 tussen 19.00 en 21.00 uur in Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250.

Tijdens de informatiemarkt kunt u de volgende informatie bekijken: 

  • ontwerp van het parkeerterrein en het kruispunt Dorpsstraat – N209
  • diverse achtergrondinformatie over het participatieproces, de verkeersdruk en de luchtkwaliteit
  • ontwerpen van andere projectonderdelen project N207 Zuid
  • processtappen project N207 Zuid

Het doel van deze avond is om u informatie te geven. Het is geen formeel moment in de procedure, er is daarom geen mogelijkheid tot inspreken. 

Participatietraject 

De afgelopen maanden hebben Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn samen met omwonenden en bedrijven gewerkt aan het ontwerp van het parkeerterrein en kruispunt. Aanleiding hiervoor was de publicatie van het Ontwerp PIP N207 Zuid in mei 2022 en de daarop ingediende zienswijzen. Binnen de bestaande ruimte is samen gezocht naar mogelijke verbeteringen van het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verbeterde ontwerp, de wensen en belangen van omwonenden en ondernemers bekeken. Half december 2023 heeft het college dit ontwerp van het parkeerterrein vastgesteld. De uitvoerbaarheid van de provinciale en gemeentelijke maatregelen N207 Zuid is hiermee vergroot. 

Meer informatie over project N207.