Ontwikkelingen nieuwbouw Nieuwe Sloot

In november 2023 besloot de gemeente om op de locatie Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn de bouw van nieuwe woningen toe te staan.

nieuwe sloot 450 x 253Er komen maximaal 350 woningen, verdeeld over laag- en hoogbouw. Inmiddels is er een Ruimtelijk kader opgesteld, een aanbestedingsprocedure gestart om een marktpartij te selecteren en zijn er nieuwe locaties gevonden voor de tennisvereniging en de squashvereniging.

Marktpartij selecteren

De gemeente volgt op dit moment een aanbestedingsprocedure om een marktpartij te selecteren. De gekozen marktpartij gaat het plan verder uitwerken en bouwen. Dat doen zij aan de hand van het Ruimtelijk Kader dat door de gemeente is opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten voor het uiteindelijke ontwerp van het gebied. Denk aan de verdeling van de type woningen, het parkeren en het groen. Naar verwachting is de nieuwe marktpartij eind 2024 bekend.

Verplaatsing tennisvereniging- en squash

Vanwege de woningbouw is er een nieuwe locatie gezocht voor tennisvereniging Nieuwe Sloot. De nieuwe locatie is in sportpark De Bijlen. Daar zal de tennisvereniging op een van de velden van Alphense Boys acht tennisbanen, vier buiten padelbanen en een clubhuis inrichten. De gemeente zal ter compensatie bij Alphense Boys een voetbalveld van gras omzetten naar een kunstgrasveld. Op zo’n veld kan vrijwel altijd getraind worden. Na de zomervakantie starten de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de banen. 
Voor de squashvereniging heeft  het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld om deze te verplaatsen naar sportpark Kerk en Zanen (aan de Amerikalaan langs de N11).

Bestemmingsplan aanpassen

Om op de locatie Nieuwe Sloot woningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingplan worden aangepast. Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nieuwe Sloot – Zuid’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De verwachting is dat de beantwoording van de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan voor het zomerreces plaatsvindt. 

Planning

In 2024 merken omwonenden nog niets van de herontwikkeling. De tennisbanen en het indoor racketcentrum blijven tot eind 2024 in gebruik door tennisvereniging Nieuwe Sloot, de squashvereniging en de Veiligheidsregio Hollands Midden.

De Veiligheidsregio verzorgt de 72-uurs opvang van Oekraïense vluchtelingen in de tennishallen 3 en 4. Ook blijven de tijdelijke huisvestingsunits voor opvang voor Oekraïense vluchtelingen langs de Pr. Kennedylaan tot eind 2024 in gebruik.

In het eerste kwartaal van 2025 gaan de asbestsanering en sloopwerkzaamheden plaatsvinden, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt. De bouw van de eerste woningen zal op zijn vroegst in 2026 starten.