Onderzoek asielzoekerscentrum in Hoorn-West en tijdelijke woningbouw Benthuizen en Hazerswoude-Dorp

Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt, vooruitlopend op de spreidingswet, of op de locatie Hoorn-West een opvanglocatie voor 350 – 400 asielzoekers gerealiseerd kan worden voor een periode van 5 jaar.

Daarnaast wordt onderzocht of tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen voor inwoners van de gemeente en Oekraïense vluchtelingen.

Grote uitdagingen 

Gemeente Alphen aan den Rijn kampt, net als de rest van Nederland, met een woningtekort. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een (huur)woning die er niet is. Daarnaast staat de gemeente voor een grote opgave wat betreft de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Vanuit het Rijk heeft de veiligheidsregio een taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen waaraan voldaan moet worden. En vooruitlopend op de zogenaamde spreidingswet wordt in de Veiligheidsregio /de woonregio’s aan een realistische invulling van asielopvang gewerkt. Ook is het aantal statushouders dat in een gemeente geplaatst moet worden verhoogd. Met deze grote opgaven blijft het voortdurend belangrijk dat de gemeente ook blijft werken aan het realiseren van woningen voor haar eigen inwoners.  

Onderzoek naar opvanglocatie voor asielzoekers in Hoorn-West 

Vooruitlopend op de spreidingswet, onderzoekt het college van Alphen aan den Rijn of op de locatie Hoorn-West een opvanglocatie voor 350 – 400 asielzoekers gerealiseerd kan worden voor een periode van 5 jaar. Hier is nog geen beslissing genomen of deze COA-opvang er komt. Net als bij alle locaties op dit moment, wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook moet provincie Zuid-Holland goedkeuring geven voor het bouwen van asielopvang op deze locatie.   

Nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen nodig 

Op dit moment wonen zo’n 500 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Dit is zowel bij mensen thuis als in gemeentelijke opvang. Een grote groep vluchtelingen woont aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn. Eind van dit jaar wordt hier begonnen met de bouw van nieuwe woningen. De mensen die nu in de noodopvang aan de Noorderkeerkring wonen, moeten ergens anders worden ondergebracht. Hiervoor is de gemeente binnen alle kernen in Alphen aan den Rijn aan het kijken welke mogelijkheden er zijn.  

Starters, spoedzoekers, mensen uit de maatschappelijke opvang en Oekraïense vluchtelingen 

De ontwikkeling van de locaties doet gemeente Alphen aan den Rijn samen met woningbouwvereniging Habeko wonen. Habeko wonen neemt de woningen in beheer. Afgesproken is dat de helft van de woningen beschikbaar wordt gesteld voor starters, spoedzoekers zoals mensen die gescheiden zijn of mensen uit de maatschappelijke opvang. De andere helft van de woningen is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Voorweg en Zuidsingel in Hazerswoude-Dorp 

In Hazerswoude-Dorp worden twee locaties onderzocht: een kavel achter de ijsbaan aan de Voorweg. Hier wordt gekeken of er maximaal 50 kleine tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden die aan maximaal 150 mensen onderdak bieden. De tweede locatie is aan de Zuidsingel voor 4 tijdelijke woningen. Hier gaat het om maximaal 16 bewoners. Beide locaties zijn nog in onderzoek.  

Geerweg en Dijk in Benthuizen 

In Benthuizen worden ook twee locaties onderzocht. Aan de Dijk wordt gekeken naar een stuk grond waar tijdelijk maximaal 20 kleine woningen geplaatst kunnen worden voor maximaal 60 personen. Op een stuk grond aan de Geerweg gaat het om maximaal 6 tijdelijke woningen voor maximaal 24 personen.  

Zo wordt de grond onderzocht en wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid. Ook vindt hier juridisch onderzoek plaats naar de mogelijkheden. De komende tijd is het mogelijk dat u mensen op de locaties ziet rondlopen. Zij doen onderzoek of de locatie geschikt is voor het plaatsen van de tijdelijke kleine woningen. Het maximaal aantal personen hangt af van het soort woning dat geplaatst wordt.  

Informatieavond 

In april 2023 organiseert gemeente Alphen aan den Rijn samen met Woningbouwvereniging Habeko wonen twee informatieavonden over de locaties in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp. Meer informatie hierover volgt.